647 Styrelsearbete i snabbväxande företag

En styrelse kan både hjälpa och hindra ett företags tillväxt. Thomas Ahrens ger sin syn på hur styrelsearbete bör vara,. Styrelsen ska vara som ett depåteam i racing: stödjande och fokuserad på att förbättra och stärka ledningen, utan att ta över kontrollen, menar Thomas. VI pratar om sammansättningen av styrelsen, vem som skall vara styrelseordförande, […]

645 Thomas Ahrens – från diskotek till tillväxtguru

Thomas Ahrens är tillväxtgurun som brinner för snabbväxande företag. Han berättar om sin karriär från att driva diskotek i Lund till att studera vad som gör att vissa företag växer snabbt och andra inte. Thomas har skrivit elva böcker. I detta avsnitt berättar han om sina egna val i karriären, vad som driver honom och […]