577 Med rätt strategi når du dina mål

För att nå dina mål behöver du en strategi. Linda Björk är gäst och vi pratar om hur du skapar en strategi. En genomtänkt strategi gör det tydligare och enklare att utföra dit arbete. Det blir ett stöd i prioriteringarna och gör marknadsföringen effektivare.