#269 PG Wettsjö – så blir du en bättre talare och presentatör

Det är bra att kunna hålla en presentation, det ger självförtroende och man får med sig folk. PG Wettsjö, talarnas talare, ger här sina bästa tips på hur du blir en bättre föreläsare. Det spelar ingen roll vem du är, du har nytta av att kunna tala inför en publik. Nyttan finns både i små och stora sammanhang.

PG Wettsjö kallas ibland föreläsarnas föreläsare. Det är bra att kunna hålla en presentation, det ger självförtroende och man får med sig folk. Det spelar ingen roll vem du är, du har nytta av att kunna tala inför en publik. Nyttan finns både i små och stora sammanhang.

En bra presentation gör ett avtryck så att folk kommer ihåg dig.

En bra presentation är något som folk vill lyssna till, kommer ihåg och berör. PG har en förmåga att sätta sig in i åhörarnas siutation, hur det är att lyssna. Det gälle att fokusera på åhörarna och inte sig själv. PG märker alla detaljer som åhörarna märker, om det är varmt i lokalen eller om ljudet inte är bra. Han märker när publiken blir fångad och när ett skämt går hem.

Att skämta

Att skämt är en krydda i en presentation. Men det måste handla om ämnesområdet. Om det går att få en rolig vinkling på det aktuella ämnet så drar gärna PG ett skämt.

En bra presentation har ett bra budskap.

Men budskapet får inte förstöra budskapet. Om du har en powerpoint med jättemycket information så att folk till slut inte vet vad du pratat om. PG tycker att powerpoint söver mänskligheten. Det viktiga i en presentation är vad du vill ha sagt, ditt budskap och vad folk skall ta med sig hem.

Träna mer på presentationen än på powerpoint

Powerpoint är inte bara av ondo. Skall du visa siffor är är powerpoint bra. Det är också ett stöd för ovana presentatörer. Men faktum kvarstår att de som blivit nominerade till Sveriges bästa talare inte använder powerpoint mycket sparsamt. Powerpoint gör att fokus hamnar ifrån talaren och på powerpointen. PG tycker att du skall träna mer på presentationen och mindre på powerpointen.

Kan du krydda ditt budskap men en egna betraktelser, en historia eller en undersökning som stödjer ditt budskap. PG lägger ofta fram en tes som han sedan stödjer med en berättelse. Det får folk att lyssna och slappna av för de skrattar och känner igen sig.

Det gäller att fånga publiken från början

Titlarna på PG´s böcker var satta för att fånga publiken. “Trollbind dina åhörare” och “När surpupan log” är exempel på det. I en bok är första kaptitlets första stycke viktigt för att fånga läsaren. Då ökar möjligheten att de läser lite längre, säger PG.

Kroppsspråket är en stor del av presentationen. Både att stå helt still och röra sig mycket är fel, en blandning är bäst säger PG.

Förberedelser

PG förbereder sig förvånansvärt lite. Han har några få saker han fokuserar på, men det är inget som går att ta på, det beror på situationen. Fram till fem minuter innan presentationen tänker PG på något helt annat, efter det är det bara fokus på presentationen den sista fem minuterna.

Hur blir man en bättre föreläsare?

I början av sin talarkarriär läste PG många böcker. Han lärde sig historier, vinklade historierna och hitta rätt historia till rätt situation. Han tränade på sin presentation när han var ute och gick med hunden. Han lärde sig att hålla sig till rätt längd på föreläsningen.

För att bli framgångsrik föreläsare måste du brinna för ditt område och läsa otroligt mycket. PG har även många egna erfarenheter att hämta exempel från med företag som gått åt skogen och företag som varit framgångsrika.

Idag tränar inte PG lika mycket som förrut. Det beror dels på att han blivit mer rutinerad med över 3 000 föreläsningar men också att han har ett så stort skafferi med historier. Nu kan kunderna välja vad de vill inom presentationsteknik, försäljning, kundservice och kommunikation.

PG tror att alla har nytta av att bli bättre på att hålla presentationer. Gå en kurs i presentationsteknik med en lärare som själv är bra på presentationsteknik, säger PG.