#316 Företagarnas juridiska stöd till småföretagare – Anders Lindow

Anders Lindow är jurist på organisationen företagarna. Han berättar om de vanligaste juridiska fällorna man kan hamna i. Det handlar om anställningar, ägarbyten, avtal och bluffakturor. Kan man som medlem i företagarna ringa till deras juridiska rådgivning hur många gånger som helst? Svaret får du här.

Anders tycker att juridik i företagandet är viktigt, men trots det slarvar många med detta. Anders Lindow har ett förflutet som advokat i två större byråer och i en egen firma. Han har jobbat på företagarna i 18 månader, och har sju kollegor som håller på med juridiska frågor. Det är bättre att ringa innan det händer något än efteråt, när det kanske är för sent.  Det är lite som att gå till tandläkaren säger Anders.

Betydelsen av ett avtal

Problemet är att många företagare inte ser betydelsen av ett avtal. När alla kommer överen och allt flyter på så finns det inget behov av avtal. Men den dagen det händer något och man blir osams så finns inga skrivna papper.

Det kan också vara bra att ha avtal om anställningar och vid uppsägningar, så att det blir rätt. Återigen, ring juristerna före problem uppstår. Juristerna på företagarna kan fixa till ett anställningsavtal som passar just ditt företag. Behöver du säga upp någon så kan de hjälpa till med det också. Små och medelstora företag är inte alltid medvetna om hur man gör i dessa fall, menar Anders.Många företag kommer till ett läge där de vill anställa någon. Och då är det viktigt att göra rätt.

Offerter och avtal

“Anbud och accept” kommer från avtalslagen. Offert är at omföra med ett anbud. Skickar du en ordebvekräftelse på en offer så har man ett avtal. Offerten är anbudet orderbekräftelsen är accepten. Om du sköter detta så är risken att hamna i tvister minimal. Alternativet är att skriva ett avtal efteråt.

Ofta glömmer man bort att skriva i offerten hur länge tjänsten gäller, löptiden. För uppdrag som löper över lång tid kan det vara bra att ha med en skrivning om att priset kan komma att förändras.

Hur skall man skicka offerten?

Du kan skicka en offert på epost och få svar på epost. Risken är att det inte går att bevisa vem som beställt. Dessutom måste den som beställer vara firmatecknare eller ha fullmakt att beställa tjänsten.

Aktieägaravtal

Det är bra att ha ett aktieägaravtal. Om två personer även hälften var av ett företag och den ena personen skiljer sig från sin fru, då kommer frun att äga 25 % av företaget om inget annat är avtalat.

Om du gör av med mer än halva aktiekaptialet och inte gör en kontrollbalansberäkning, kör vidare i alla fall, och bolaget går i konkurs, då kan du bli personligt betalningsansvarig trots att det är ett aktiebolag.

De vanligaste frågorna är om arbetsrätts, aktieägaraavtal och generationsskifte. Det är också vanligt med frågor om bluffakturor. I de fallen skall man alltid ringa till företagarnas jurister, för de har lösningen på det, säger Anders. Som medlem i företagarna kannan ringar till Anders hur många gånger som helst.

Anders betonar vikten av att inte glömma bort juridiken, speciellt om det gäller gamla relationer som fungerat bra. En part kanske blir sjuk, vad gör man då?

Här kan du bli medlem i företagarna.