#321 Lena Miranda – Science Park Mjärdevi

Community is everything, säger Lena Miranda VD på Science Park Mjärdevi i Linköping, en park med 7000 anställda på 400 företag. Vi pratar om varför företag flyttar till Mjärdevi och vad som är framgångsfaktorer för dessa företag. Lena berättar om sina “workcation” till USA och Kina och hur hon ser på parken i framtiden.

Vem är Lena Miranda?

Lena Miranda är en entreprenörsdriven norrlänning som kom till Rimforsa och Östergötland 1986. Hon började läsa kommunikation på Linköpings Universitet för att bli journalist, men så blev det inte. Hon var en kort tid på Norrköpings kommun och deras utvecklingsbolag. Sen började Lena på bemanningsföretaget Skill, som hon sedermera köpte 2008 och sålde 2013 till Industrikompetens. År 2014 blev Lena VD på Science Park Mjärdevi.

Varför har vi en Science Park i Linköping?

Det beror på att det fanns väldigt framsynta personer i Linköping för mer än 30 år sedan som bestämde att man skulle satsa på en forskarby i anslutning till Linköpings Universitet. Det var ett nytt fenomen som inte fanns tidigare. Mjärdevi Science Park är efter Ideon i Lund Sveriges äldsta Science Park, säger Lena. Lena Mirandas företrädare som VD för Science Park Mjärdevi var Sten Gunnar Johansson. Honom kan ni höra i avsnitt 6  och avsnitt 7 .

En science park är en miljö som är utformad för att samla företag som jobbar med kunskapsintensiva områden. Det är ofta tekniknära och skalbara företag som kan växa på nya marknader. Det sker i samarbete med universitetet och samhället.

Tidigare var Science Park Mjärdevi den fysiska miljön. Idag är det ett vidare begrepp som kan innefatta funktioner, säger Lena.  Det är en arena som skapar utvecklingsprocesser som leder framåt, som accelererar tillväxt i bolagen och utvecklar innovationskraften.

Fler än 400 företag med 7000 anställda i bolagen. Sen tillkommer studenter på gymnasier och yrkeshögskolor samt en förskola. Men det har inte alltid varit tillväxt. Kring millenieskiftet var det en nedgång.

Varför flyttar man till Mjärdevi?

Lena Miranda tror att det är närheten till Linköpings Universitet. Det är enkelt att rekrytera studenter och den nya kompetensen som kommer ut från Linköpings Universitet. Det är också attraktivt med koncentrationen av smarta människor. Det blir som en kokpunkt, säger Lena.

Science Park Mjärdevi AB är ett kommunalt bolag med politiker i styrelsen och representanter från universitetet och näringslivet. Dessutom finns en studenstyrelse, en skuggstyrelse där hälften är utlandsfödda, för att få ett internationellt perspektiv.

Det första Lena gjorde som ny VD var att

besöka hundra företag i Mjärdevi. Hon frågade dem vad som var bra, vad som kunde utvecklas. Slutsatserna summerade hon i en rapport. De gjorde ävenenkätundersökningar med alla företag i parken.  Det ledde fram till en ny vision, som vara att skapa nya banbrytande lösningar för morgondagens samhälle. Missionen var att stödja de människor som bär på idéer och drivkrafter för att skapa något, då skall Mjärdevi Scicence Park vara med att skapa förutsättningar för det.

Det bröts ned i tre kärnprocesser:

  1. Stödja företagens tillväxt och innovationsarbete
  2. Stötta talangutveckling och talangattraktion
  3. Marknadsföra Mjärdevi nationellt och internationellt

Det har gått bra om man ser till KPIér, säger Lena. Det är 100 fler företag och 1500 fler anställda idag än får fyra år sedan.  Företaget Axis var en av de senaste som etablerade sig i parken. De är tio personer men har ambitionen att bli hundra.

Nu är de inne i en ny strategiprocess som handlar om att hitta ett innehåll i strategiprocessen. Det kommer handla mycket mer om hållbar utveckling. Hur kan Mjärdevi vara med att bidra till detta med sin kompetens?

Lena vill gärna bygga ihop nya Vallastaden med campus, Mjärdevi och Ebbepark. Målet är att bli mer integrerade. Att ha en så spännande ny stadsdel som Vallastaden runt knuten är spännande för hela Linköping, tycker Lena Miranda.

Workcation i USA och Kina

Lena har under det senaste året gjort flera workcation-resor, när man kombinerar semesterresa med arbetsresa. Sommaren 2017 var hon fyra veckor i Kalifornien. Detta året 2018 var hon två veckor i Kina. Dessa resor har gett Lena nya spännande tankar kring innovationsmiljöer. I Kina fanns det gator med bara inkubatorer, acceleratorer och venture Capital företag. Det kunde vara sjuttio stycken på en sträcka av två hundra meter. Tänk om detta skulle finnas i Linköping, skulle det fungera, undrar Lena

Vad är det för skillander mellan USA och Kina?

Lena menar att de säger samma saker i USA och Kina men menar olika. I USA upplever Lena att nya produkter och tjänster utvecklas nära marknaden. Det gör de i Kina också, men där är politiken mer vägledande och inblandad. Kinas städer utvecklas i en rasande fart när vi i Sverige sitter och diskuterar många år innan det händer något. Lena funderar på om det går för fort i Kina, hinner de reflektera över sin snabba utveckling?

Community is everything

Om Speed is everything i USA är community everything I Science Park Mjärdevi. Företagen i Mjärdevi tänker stort och är visionära. De har en långsiktighet och jobbar fokuserat. Det är också en hög grad av erfarenhetsutbyte. Lunchköerna ger spontana möten.

Om två år har Science Park Mjärdevi kommit en bra bit på vägen i hållbarhetsarbetet. De kommer att vara inne i en grön resplan. Lena har som ett personligt mål att åka kollektivt en dag i veckan (hon bor i Norrköping). De vill minska matavfallen, energianvändningen. Det handlar om att medverka till  att ändra invanda beteenden, att lära av vissa beteenden för att kunna lära nytt.

Lena berättade avslutningsvis att de har det tagit fram ett alfabet i samarbete med personer och innovatörer som verkat i Mjärdevi sedan start.