#328 Historien om Carl Fredrik Graf – landshövding i Östergötland

Vi träffar Carl Fredrik Graf, ny landshövding i Östergötland. Han berättar om sin karriär som militär, företagare, riksdagsman och Halmstads kommuns högste tjänsteman. En dag ringde Ardalan Shekarabi och erbjöd honom jobbet som landshövding i Östergötland. Han ger dessutom några riktigt bra företagartips på slutet.

Civilminstern Ardalan Shekarabi ringde upp Carl Fredrik i våras och frågade om han ville bli landshövding i Östergötland. Det passade bra för Carl Fredrik hade tänkt att växla spår efter elva år som kommunstyrelsens ordförande i Halmstad, och göra något utanför politiken.

En landshövding är tillsatt av regeringen men opolitisk i sitt ämbete. Carl Fredrik tycker att han har god nytta av sin politikertid i sin nya roll som landshövding. Det bästa med att vara landshövding är bredden på uppdraget, säger Carl Fredrik. Länsstyrelsen jobbar med alla områden utom hälsa/sjukvård och utbildning. 

Carl Fredrik tycker att Östergötlands industri är starkare och bredare än han visste. De viktigaste frågorna som Carl Fredrik jobbar med nu är återuppbyggnad av det civila försvaret, arbetet med ostlänken och miljö och klimatfrågorna. 

Vad spelar Länsstyrelsens för roll för företagare?

Carl Fredrik tror att en modern företagare tänker på hållbarhet i sin verksamhet. Vill man tänka långsiktigt om företagare då måste hållbarheten vara med. På länsstyrelsen jobbar de med jämställdhetsfrågor, hedersrelaterat våld, alkohol/narkotika/tobaksfrågor. Carl Fredrik menar att dessa frågor spelar en stor roll för alla företagare, att det finns en kunskap om detta ute i samhället. Kunderna vill köpa av de leverantörer som delar deras egna värderingar och syn på hur samhället skall se ut.

Carl Fredrik Graf föddes 1959 i Halmstad. Han har varit bosatt och verkat i Halmstad och Halland ända fram tills nu. Han tog sin officersexamen 1981. Tiden i försvaret har gjort att han är en tidsrealist snarare än en tidsoptimist. Under sin tid som militär lärde han sig betydelsen av att kunna planera tid på rätt sätt. Det har han haft glädje av hela livet. Om han medverkar i ett projekt så är han ganska upptagen av ha tidsförhållandena klart för sig. När startar vi, när kan man påverka inriktningen, när fattar vi beslut och när genomför vi. Den ledarskapsutvbildning försvarsmakten ger kan man bära med sig genom livet.

Efter försvaret började Carl Fredrik jobba i sin fars företag. De sålde konditionstestutrustningar inom friskvård och idrottssegmentet. Under de tio år som han jobbade med det stod han på mässor, var ute och sålde och utbildade kunder. Det var en spännande tid, men rollen kräver att du är allt från VD till postbud och fixare. 

Det Carl Fredrik tar med sig från sin tid som företagare är kundtänket. Det tar han med sig till Länsstyrelsen. Det är våra invånare som är våra kunder, säger han. Vi skall skapa samhällsnytta för våra invånare. 

Länsstyrelsen i Östergötland har visionen ett Livskraftigt Östergötland. 

Länsstyrelsen jobbar inte aktivt med företagarfrågor på det sättet som regionen och kommunerna gör. Men de frågor som Länsstyrelsen jobbar med inom t.ex. miljö skall även leda till en bättre miljö för företagare. Carl Fredrik tycker att det är viktigt att kunna förklara det sambandet på ett bra sätt. Rent generellt tror han att det är viktigt att kunna förklara varför vi gör som vi gör och inte bara hänvisa till en paragraf. 

Carl Fredrik hade varit fritidspolitiker rätt länge och när Sven Eric Lorentzon tyckte att han skulle kandidera till riksdagen så blev det så. Carl Fredrik kom med i riksdagen 1991 och hamnade snabbt i skatteutskottet. Där satt han i elva år. Efter det valde Carl Fredrik att lämna riksdagen för att återgå till kommunalpolitiken i Halmstad. År 2006 blev han kommunstyrelsens ordförande. 

Som kommunstyrelsens ordförande har man ett stort inflytande. Medarbetarna var väldigt lyhörda och respektfulla för vad man sade.  Det tog lite tid att vänja sig vid det mandatet man faktiskt hade. Så var det inte som riksdagsman, där var man mer en del i teamet, säger Carl Fredrik. 

Jag kanske har en bra produkt idag, men hinner jag fundera på vad som är en bra produkt i morgon? Under sin tid som företagare fick Carl Fredrik en stor respekt för de utmaningar som företagare står inför. Han har dessutom fått respekt för att det inte alltid finns tid för företagare att delta i samhällsarbetet. 

Carl Fredrik är mest nöjd med sin tid i Halmstads kommun. Idag har kommunen mycket goda framtidsutsikter. Tidningen dagens samhälle utsåg Halmstads kommun till årets superkommun i år. 

Carl Fredriks bästa tips till företagare är

  • Prioritera, försök inte klara av allt samtidigt
  • Se varje kund som en möjlighet, även de som är negativa och klagar. 
  • Sträva efter att föra goda samtal med alla kunder. Det finns mycket att lära av sina kunder.