#346 Modet att våga

Vi pratar om att våga och vara modig. Vad gör oss modiga? Vad händer när vi vågar? Vad händer med dig och din omgivning om du visar mod? Svaren får du i detta avsnitt.