#356 Att förena passion, skicklighet och lönsamhet

Jobbar du med rätt saker i ditt företag?

Vi pratar om hur man kan förena sin passion, skicklighet och lönsamhet i sitt företag. Om du blir tydlig mot dig själv och din omgivning i vad du gör och vem du är, kommer ditt företag bli lönsamt. Kunderna kommer få lättare att hitta till dig och du själv får lättare att prioritera. Vi presenterar en modell för att hitta sin kärnverksamhet.

Ladda ner mallen för produkt/marknadsmatrisen här.