#377 Att lyckas med utbildningsverksamhet

Vi pratar om vad som gör en utbildning framgångsrik. Mikael Weléen och Cissi Sandqvist på Great Group berättar vad som gjort deras sälj och affärsskola framgångsrik. De delar frikostigt med sig av hur de gör för att få kursdeltagare, hur de jobbar med kursinnehållet och varför de tycker att det är så roligt med denna utbildning. Mikael avslöjar dessutom en hemlighet som kan vara ett framgångskoncept för dig i din verksamhet.