#395 Så blir hållbarhet lönsamt

Bra hållbarhetsarbete är lika med bra marknadsföring

Hållbarhet är inte längre något man borde satsa på. Det är idag helt nödvändigt för att bli attraktiv som arbetsgivare och bland kunder. Tidigare har hållbarhet kanske varit något som kunderna kräver. Men för att lyckas måste hållbarhetsarbetet en del av affärsplanen och en del av hela företaget. Här kommer mina förslag till hur hållbarhetsarbetet kan bli bra marknadsföring.

Att fokusera på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet hållbarhetsarbete kan innebära ett stort värdeskapande om det gör på rätt sätt. Det är att ta hållbarhet till alla delar av företaget, göra det relevant, enkelt och smart. Resultatet blir ett attraktivt företag som hittar både nya medarbetare och nya kunder. Företag med bra hållbarhetsarbete är lönsammare än andra. De lockar till sig attraktiv arbetskraft, hittar rätt kunder och skapar bra leverantörsrelationer.

Det är fortfarande få företag som gör kopplingen mellan hållbarhet och värdeskapande. I en undersökning som organisationen Företagarna gjorde för ett par år sedan tyckte 9 av 10 småföretagare att hållbarhet är en viktig. Men trots det hade knappt hälften inte påbörjat något hållbarhetsarbete. Några av anledningarna var att de inte såg något behov eller att de inte hade tid. De flesta företag har trots allt funderat på hållbarhet. Idag väljer allt fler kunderna leverantörer utifrån deras hållbarhetsarbete.

Hållbarhet är i grunden enkelt. Det handlar om ditt företags förhållningssätt, principer och värderingar, som görs till praktiska och konkreta åtgärder. För många är hållbarhet miljö och klimat. Men det är mer än så. Hållbarhet är ett arbetssätt som syftar till är att vi skall kunna leva på vår planet med begränsade resurser. Det handlar om social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. En del ser det som en hierarki med ekonomisk hållbarhet överst, sen social hållbarhet och ekologisk hållbarhet underst.

 

Hållbart företagande är lönsamt

Hållbarhetsarbete ger rena besparingar genom effektivare verksamhet. En amerikansks undersökning visade att 1 dollar som investerades i tillväxtföretag för 20 år sedan är idag värd 14 dollar. Om motsvarande investering gjordes i företag med fokus på hållbarhet skulle värdet vara 28 dollar.

 

Hållbarhet gör affärsplanen skarpare

Genom att göra hållbarhet till en del av affärsplanen blir fler nyfikna och vill bidra positivt till verksamheten. Med tydliga och uppriktiga relationer med många människor kan många och goda nya idéer uppstå. Det är en boost för företagets innovationsarbete.

 

Hållbarhet stärker företagets varumärke

Hållbarhetsarbetet visar företagets identitet och stärker företagets varumärken. Det ökar trovärdigheten och chansen till nya och bättre affärer. Det lockar nya grupper av kunder. Social hållbarhet med t.ex. arbetsvillkor stärker anseendet. En god arbetsmiljö ger personal med god hälsa har högre närvaro och är dessutom mer produktiv. Även kunderna och omgivningen uppskattar en god arbetsmiljö och gör gärna affärer med ett hållbart företag.

 

Hållbarhet bygger relationer

Hållbarhet skapar trygghet, långsiktighet och bygger relationer. Dessutom brukar framgångsrikt hållbarhetsarbete uppmärksammas av kunder och branschpress, vilket gör marknadsföringen lättare och mindre kostsam och säljarna blir glada.

 

Hållbarhet ökar chansen till finansiering

Banker och investerare gillar företag med en helhetssyn, långsiktighet och trovärdighet. Det blir även lättare att rekrytera och behålla innovativa och kreativa människor.

 

Hur gör man?

För att lyckas måste hållbarhetsarbete till en integrerad del av företagets affärsstrategi. Det ska genomsyra hela verksamheten på ett relevant sätt. Det finns undersökningar som visar att företag som smälter samman sitt hållbarhetsarbete med kärnverksamheten blir framgångsrika.

Några konkreta tips

  • Definiera vad som är viktigt för ert företag och för kunderna och bygg hållbarhetsarbetet från det. Då blir det relevant och engagerande.
  • Involvera er i kundernas hållbarhetsarbete – hjälp dem.
  • Gör hållbarhetsarbetet enkelt och smart.
  • Bygg en företagskultur kring hållbarhetsarbetet. Medarbetare är de bästa bärarna av företagskulturen.
  • Gör hållbarhetsarbetet mätbart och därmed kommunicerbart
  • Inkludera ägarna, styrelsen och VD i hållbarhetsarbetet så att alla är med på tåget.
  • Inkludera hållbarhet i all er kommunikation.
  • Berätta och inspirera andra om ert hållbarhetsarbete. Då kan hållbarhetsarbetet bli varumärkeschefens bästa vän.

Hållbarhetsarbete får inte bli dyrt och krångligt då kan det stanna av. Utgå istället från dina intressen och dina kunders behov i en liten skala, då kommer engagemanget att finnas. Med tålamod och konsekvens kommer det affärsmässiga värdet att vida överstiga kostnaderna, det är jag säker på. Lycka till.