#412 Allt om statens stödpaket till småföretagare

Vi går igenom statens stödpaket till småföretagare. Redovisningskonsulten Stefan Åberg tar oss igenom anstånd med lån, korttidsarbete, arbetsgivaravgifter, hyresrabatter och mycket annat. Konkret och tydlig. Ett måste-lyssna-avsnitt för dig som är småföretagare.

 

 

Nedan finns ett urval av de åtgärder som presenterats för att hjälpa företag i samband med Coronakrisen. Åtgärderna var det som var känt 2 april 2020 men var formellt inte beslutade. Åtgärderna kan delas upp i vad som är Lån och Stöd.

 

LÅN

Anstånd inbetalning av skatt, arbetsgivaravgift och moms.

 • Får anstånd för max 3 månader
 • Anståndet gäller 12 månader
 • Man kan välja månaderna januari-september 2020.
 • Börjar gälla 7 april men retroaktivt från 1 januari. Så inbetalningarna i januari-mars kan man tillfälligtvis få tillbaka.
 • Alla som behöver ska få anstånd. Dock ej om företaget har stora skatteskulder eller missköter sin ekonomi. Det ska bero på en tillfällig nedgång pga av Corona.
 • Detta är ett lån från staten som ska betalas tillbaka.
 • Observera att ränta betalas
  • Räntan är ej avdragsgill så räntesatsen motsvarar en bankränta på 6,6%.
  • I de flestas ögon är den orimligt hög. Nivåerna kommer från lagen om tillfälliga anstånd som togs fram i samband med finanskrisen 2008. Men då var ränteläget ett helt annat.
  • Kommer troligtvis att sänkas eftersom det finns en majoritet i Finansutskottet att så bör ske. Gissningsvis hamnar den på 1-1,5%?

 

Extra pengar till Almi

 • 3 miljarder som ska kunna lånas ut.
 • Riktar sig till små och medelstora företag < 250 anställda
 • Tidigare ”bärkraftiga” företag (och bedöms vara även efter)
 • Gäller de som har ett finansieringsbehov pga Corona
 • Ansöker hos Almi
  • Kreditprövning sker
  • Max 4,95% i ränta
 • Löptid på 12 månader. Efter 12 månader kan det läggas om till ordinarie lån inom Almi
 • I normalfallet kommer krävas företagsinteckning samt ägarborgen på 10-20%

 

Statlig Lånegaranti

 • Staten garanterar 70% av nya lån från bankerna till företag
 • Gäller företag där Corona fått ekonomiska svårigheter
 • Företagen ska vara livskraftiga i övrigt.
 • För bankerna innebär detta att deras risk för utlåningen minskar.
 • Ansökan görs hos en bank

 

STÖD

Sjuklönekostnader.

 • Första 14 dagarna har arbetsgivaren tidigare stått för
 • Nu har staten tagit över kostnaden för sjuklönen
 • Gäller under April och Maj
 • Karensdagen slopad för den anställde
 • Företaget ska dock göra avdrag för karensdagen
  • Den anställde får tillbaka den från Försäkringskassan

Korttidsarbete (Korttidspermittering)

 • Minska anställdas arbetstid
 • Arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften
 • Arbetstagaren får 90 procent av lönen.
 • Staten täcker upp till tre fjärdedelar av kostnaden.
 • Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.
 • Hur mycket pengar kan företaget spara?
  • Månadslön på 32 700 kronor
  • Minskning till 40 procent
  • Den anställde behåller 92,5 procent av sin lön, det vill säga 30 200 kronor.
  • Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 kronor för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor.
  • Staten står för resterande del av kostnaden, det vill säga 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen.
 • Träda i kraft den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars, och kommer att gälla under 2020.
 • Finns kollektivavtal ska det finnas stöd för korttidspermittering i centrala och/eller lokala förhandlingar.
 • Inte kollektivavtal ska det finnas skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna, med stöd för korttidspermittering.
 • Tillväxtverket administrerar detta så kolla info på deras hemsida som uppdateras löpande

 

Arbetsgivaravgifter

 • Arbetsgivaravgifterna sänks på löner upp till 25000 kr och gäller för max 30 anställda.
 • Generell sänkning så det gäller oavsett bransch och hur man påverkats av corona.
 • Betalar endast ålderspensionsavgift. Sänkning från 31,42% till 10,21%
 • Gäller i första läget för månaderna mars-juni
 • Ett företag med 5 anställda kan minskningen bli totalt 106 tkr
 • Mars -> inlämning 14 april
 • Bocka i rutan ”Reducerad avgift först anställd” som används för Växa stödet som finns sedan tidigare
 • Om man redan lämna in sin arbetsgivardeklaration utan att ha kryssat i rutan = Begär omprövning

 

Hyresrabatt

 • Gäller utsatta branscher
  • Sällanköpshandel, hotell, restaurang etc
 • Staten står för 50% av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran
  • Står alltså för 25% av den ursprungliga fasta hyran
 • Förhandlas fram mellan hyresvärd – Hyresgäst
 • Hyresvärden söker sedan kompensation i efterhand för nedsättningen

Egenavgifter (Enskild firma)

 • Nedsättning av ägarens egenavgifter föreslås på samma sätt som för arbetsgivaravgifter.
 • Medräknad i den debiterade preliminärskatten (F-skatt) som betalas varje månad.
 • Så vill man stärka upp likviditeten så behöver man göra en preliminärdeklaration för att sänka den och då betala mindre per månad.

Periodiseringsfond (Enskild firma)

 • Det ska också vara möjligt att sätta av 100% (istället för 30%) av företaget vinst i periodiseringsfond för 2019.
 • Detta kommer sen (inom 6 år) kvittas mot ev vinster kommande år.
 • OBS att detta bara gäller enskilda firmor.
 • För att detta ska få en direkt effekt på likviditeten i företaget måste man även här göra en preliminärdeklaration för 2019 för att få tillbaka inbetald preliminärskatt.
  • Ändring av skatten kan man göra till 30/6 2020.
  • Annars kommer dessa pengar tillbaka i samband med slutskatten som kommer nån gång under hösten 2020

ÖVRIGT

 • För privatpersoner ska bankerna få möjlighet att göra undantag från amorteringskraven
  • Gäller under drygt ett år
 • Ökat fribelopp för studiemedel
 • Stödpaket till kommuner och landsting

TIPS

 • Sänk den debiterade preliminärskatten om du tror att du når upp till det resultat den är beräknad på.
 • Ha ännu bättre koll på ditt resultat. Uppföljning månadsvis eller ännu tätare.
 • Planera ditt likviditetsbehov. Glöm inte räkna med belopp som företaget eventuellt fått anstånd med
 • Begär omprövning av arbetsgivaravgifter för mars månad om företaget redan lämnat in den och på så sätt debiterats för mycket.
 • Ha dialog med banken. Kanske kan man dra ner på amorteringstakten på lån.

 

 

 

City Redovisning i Linköping AB jobbar med redovisning och rådgivning till företag och företagare i ägarledda bolag. Vi har Auktoriserad Redovisningskonsulter genom SRF, Sveriges Redovisnings-konsulters Förbund och har mångårig erfarenhet inom redovisningsbranschen.

Behöver du hjälp med redovisning, rådgivning eller har frågor? Kontakta i så fall:

Stefan Åberg

City Redovisning

stefan@cityredovisning.se

070-697 50 18