438 Bra kunder och dåliga kunder

Alla vill ha bra kunder, kunder som betalar, som beställer mer och som är nöjda. Men vad är en bra kund? Vad är en dålig kund? Hur kommer det sig att en kund är bra eller dålig. Vi ger svaren i detta avsnitt.