#442 Mina sämsta sidor

Alla har vi en sämsta egenskap tycker vi. Något som vi är medvetna om och som vi lever med. Men behöver det vara den sämsta egenskapen? Behöver vi göra något åt det eller inte, och spelar det någon roll? Kan det vara så att det snarare är en styrka?