#449 Att lyckas med näringslivsutveckling i en liten kommun

Valdemarsviks kommun erbjuder storslagna vildmarksupplevelser. Men hur gör de för att erbjuda storslagna näringslivsupplevelser? Svaren får du av kommundirektören Karl Öhlander och näringslivsutvecklaren Malin Österström.