#474 Växa företaget eller bara gneta på?

Alla säger att tillväxt är enda vägen. Men är det det? Måste vi växa? Kan vi inte bara vara nöjda med det som är? Detta pratar vi om i dagens avsnitt. Och så kommer vi in på detta med ålder och att det aldrig är för sent. 

player.libsyn.com/embed/episode/id/19364051/height/90/theme/custom/thumbnail/yes/direction/backward/render-playlist/no/custom-color/9e005d/" height="90" width="100%" scrolling="no" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen>