506 Målet eller vägen i ett uppdrag

Ett uppdrag slutar inte alltid som det var tänkt. Saker ändras under vägen. Är det då viktigare att fokusera på målet eller vägen? Vi pratar om att hålla sig till planen eller att agera agilt och vara anpassningsbar. Det finns fördelar med båda. En sak är dock viktigare än allt annat för att lyckas. Lyssna så får du svaret.