543 Att lyckas som föreläsare och författare

Att kunna leva på att vara föreläsare och författare är mångas dröm. Gunnel Ryner har lyckats med det. Hon ger dig sju framångsfaktorer för att bli en bra föreläsare.  VI pratar även om att vara författare och hur lång tid det tar att skriva en bok.