551 Frida Almgren – bygger sitt företagande på nätverk och relationer

Frida Almgren är ny gäst i de kommande fyra avsnitten i podden. Hon driver ett framgångsrikt företag inom kommunikation och mediaträning. Frida berättar om hur hon startade sitt företag och hittar kunder. Vi pratar om betydelsen av nätverket runt dig och de tre frågor som Frida ställer sig varje år som företagare.