552 Frida Almgren – enorma möjligheter med marknadsföring

Marknadsföring ger dig så många möjligheter att skapa värde. Men det ställer krav på personifiering, målgruppsanpassning och tydlighet. Frida Almgren ger sin syn på detta och vad som krävs för att lyckas med både betald och förtjänad marknadsföring.