563 Säljarnas utmaningar med den digitala leadsmaskinen

Upplever du  att säljarna inte tar till vara på leads som kommer från marknadsavdelningen? Lars Dahlberg förklarar vad det kan bero på. Han ger tips på vad du kan göra så att marknad och sälj jobbar effektiv ihop.