569 Hur Niclas Söör skapade DoSpace

Niclas Söör ville ta kontorsbranschen till framtiden. Därför skapade han DoSpace 2017. Idag finns Dospace coworking på nio platser. Niclas berättar om hela sin resa från starten fram tills idag.