582 Christian Engarås del 4 – om chatbots, service automation och integrationer

I det sista avsnittet med Christian Engarås pratar vi om den digitala förnyelsen. Människor kan få en bättre tillvaro med rätt digitala verktyg menar Christian. Det handlar om chatbotar, integrationer, service automatisering och hantering av data. Med rätt digitalisering skapas konkurrenskraft och lönsamhet. Kommer mitt jobba att försvinna på grund av digitaliseringen? Vad tror Christian om framtiden för sitt eget företag IT Software? Svaren får du i detta avsnitt.