En testbädd för framtidens arbetsplats – i nya Vallastaden 2017

Sveriges största Boexpo, Vallastaden 2017, pågår i Linköping under september. Där finns det kommunala fastighetsbolaget Sankt Kors med utställningen Framtidens Arbetsliv. Det är en byggnad full med nytänkande och kreativitet, en testbädd för framtidens arbetsliv. Vi pratar om hur Sankt Kors jobbar för att skapa rum för tillväxt och utveckling, och vilka miljöer som stimulerar till möten och kreativitet.

Sankt Kors är ett kommunägt företag som har till uppgift att stimulera tillväxt och utveckling i Linköping. Det görs med fastigheter och ser till att näringslivet har möjlighet att växa och utvecklas. Eva Ankarberg är marknads & kommunikationschef på Sankt Kors, Anna Maria Jacobsson är tillväxtchef på Sankt Kors och Sofia Hinnerson är projektledare för Framtidens arbetsliv Vallastaden 2017.

Möten och samtal

Idag är det andra krav på arbetsplatsen. Den skall vara mer rörlig och du skall kunna kan sitta vart som helst, i och med internet och molnet. Ett modernt kontor ger möjligheter till möten och samtal med kollegor. Idag tänker man utifrån aktivitetsbaserade arbetssätt, vad man behöver just nu. Det finns miljöer för att jobba ihop i projekt och det finns enskilda rum. Det är väldigt inne att ha arbetsplatser utan bestämd plats. Men det finns en fara i att släppa för mycket på formerna utan att förankra det hos företagen och vad som fungerar för mig som individ. Annars blir det lätt att man inte utgår från förutsättningarna hos varje företag, säger Eva Ankarberg.

Eva Ankarberg och Anna-Maria Jakobsson

Företagets storlek, verksamhet och dess individer har stor betydelse för vad som blir en bra arbetsplats. Om du vill interagera med andra har också betydelse. Allt fler upptäcker värdet i att jobba med andra, och det stimuleras av en miljö där det är lätt att träffas och det kan man applicera även på stora företag. Tidigare har man kanske suttit i avdelningar, isolerade från varandra, och nu upptäcker värdet i att träffas mer internt, säger Eva Ankarberg.

Det klassiska kontoret kommer aldrig att försvinna

Däremot kommer det finnas behov för platser som inbjuder till möten mellan människor, och olika zoner, säger Anna Maria.

Sankt Kors förvaltar även Mjärdevi Center, en miljö för IT-företag som dels är ett kontorshotell och ett co-working space (DoSpace). Cleantech Park, en del av Gjuteriet, är en annan av Sankt Kors lokaler som är en plats där varje företag har rätt små utrymmen, men det gemensamt finns stora ytor för möten. Det är medvetet skapat för att stimulera möten mellan människor. Det finns även ett högt engagemang för lokalerna på Cleantech Park. Ebbepark är ytterligare ett av Sankt Kors framtidsprojekt i större skala som skall bli en stor miljö med verksamhetslokaler och bostäder, en levande stad helt enkelt.

Under Bo och Samhällsexpo i Linköping 2017 kommer Sankt Kors göra en utställning om Framtidens Arbetsliv. De har byggt ett nytt kontorshotell, det enda i nya Vallastaden, och utställningen är i dessa lokaler. Syftet är att visa på olika sätt att utnyttja lokalerna och vara en testbädd för framtidens kontor.

Vallastaden Expo 2017 är Sveriges största boexpo

40 byggherrar har testat gränserna och skruvat på utvecklingsskruvarna för att erbjuda besökarna en enastående upplevelse. Under tre veckor kommer utställningen framtidens Arbetsliv pågå. Efter det kommer Sankt Kors använda byggnaden som en testbädd för framtidens arbetsliv. Företagen som sitter i huset kommer att var med och utveckla miljön.

Det finns ett stort intresse för detta och gensvaret är stort. Flera företag kommer att prova lokalerna som arbetsplats under de tre veckorna expot pågår. Läget är attraktivt, nära Linköpings Universitetet och Science Park Mjärdevi i kombination med friidrottsarena, stor idrottshall och Vallaskogen. Många fördelar, helt enkelt.

Sankt Kors gick in projektet Framtidens Arbetsliv efter att ha lyssnat företagares syn på framtidens kontor, utan att för den skull kopiera hur andra har gjort, snarare plockat delar av vad andra har gjort och förenat det på ett nytt sätt. Flexibiliteten är det som efterfrågas mest.

Saker händer i ett företag som växer och då är det viktigt att ha en dialog med fastighetsägaren, så att lokaler kan anpassas.

Sofie Hinnerson, Eva Ankarberg och Anna-Maria Jakobsson

Möten mellan människor

Företag kanske inte ställer krav på att miljön i det nya kontoret skall bjuda in till möten mellan människor. Men sen när de upptäckt fördelarna med det så är de väldigt nöjda. Ett företag i en traditionell miljö kanske inte har upplevt fördelarna med att träffa andra. De oväntande mötena ger ofta mer än man tror, säger Eva Ankarberg.

Arbetsplatsen är en kulturbärare idag och idag gäller det att attrahera och behålla medarbetare. Det kommer bli viktigare med hälsa på arbetsplatsen. Att ha sin bas, arbetsplatsen, där allt fungerar ger energi till att arbeta. Men det handlar också om att ha flexibiliteten att kunna jobba på olika ställen. Men det kräver vana att kunna sitta på olika platser och jobba.

Allt hänger ihop, är det tekniken eller människors attityder som förändras, frågar sig Eva Ankarberg. Det enda de kan göra är att testa och utvärdera, en slags tjänstedesign. Man måste vara öppen för att göra om lite hela tiden. Tekniken från privatlivet kan föras in i arbetslivet. Men det måste vara enkelt.

Kom och besök framtidens arbetsliv mellan den 2-25 september!