589 Hur du stöttar och lyssnar på dina kollegor

De flesta vill inte öppet visa att de mår dåligt. Det kanske känns skamligt att prata om det. Elaine Breske Hirscher är gäst och vi pratar om vad du som kollega kan göra för att stötta och lyssna på andra. Det enklaste är helt enkelt att fråga personen ”hur mår du?”, och sedan lyssna på svaret. Elaine ger en rad enkla tips på hur du som kollega och medmänniska kan bidra till bättre välmående på arbetsplatsen.