611 Goda råd om kommunikation – lärdomar från en opinionsbildare och f.d. politiker

Rebecka Hovenberg pratar om opinionsbildning och kommunikationens nyanser. Vi diskuterar hur kommunikation inom politiken kan överföras till företagsvärlden, och vikten att vara transparent och tydlig. Vi kommer även in på kris och klagomålshantering och svarar på frågan om man som företagare skall ge sig in i opinionsbildning. 

Inledning:

I det här avsnittet pratar vi om erfarenheter från Rebeckas tid som politiker, om en rad viktiga aspekter kring kommunikation och opinionsbildning. Genom insikterna från Rebecka, som gick från att vara politiker till att arbeta som hållbarhetskonsult och opinionsbildare, får vi värdefulla råd och perspektiv på effektiv kommunikation.

Kommunikation som nyckeln till framgång:

Rebecka diskuterar vikten av närhet och nyansering i politisk kommunikation. Genom att lyssna och söka gemensamma nämnare med motståndare öppnas möjligheter till dialog och förståelse.

Transparens och tydlighet i företagskommunikation:

Överföringen av politiska kommunikationsprinciper till företagsvärlden betonas. Att undvika generella budskap och istället fokusera på konkret information och transparens är nycklar till framgångsrik kommunikation.

Opinionsbildning för företagare:

Rebecka betonar att företagare kan engagera sig i opinionsbildning, men att det kräver balans och medvetenhet om resurser. Att påverka politiken kräver inte alltid att man agerar ensam utan kan genomföras mer effektivt genom samarbete med likasinnade.

Skapa engagemang och berätta en historia:

Att skapa engagemang genom att lyssna, erbjuda löften om att lyssna och vara äkta är viktiga aspekter för framgångsrik kommunikation. Att berätta en historia är mer tilltalande än att föra en generell diskussion.

Kris- och klagomålshantering samt ärlighet:

Rebecka ger sina insikter om att hantera kritik och klagomål. Att vara ödmjuk, närvarande och lyssnande under kritiska situationer samt att vara transparent och ärlig i kommunikationen lyfts som nyckelpunkter.