625 40 år och ekonomiskt fri – så nådde Michel Laporte Godorn sina mål

Michel Laporte Gordorn berättar om sina framgångsfaktorer i företagandet och hur han nådde sitt mål att bli ekonomiskt fri vid fyllda 40 år. Vi pratar också om ekonomisk stress, ångest och om hur små steg kan leda fram till stora mål.