640 Internkommunikation som affärsidé

Åsa Scherling är expert på interkommunikation. Vi pratar om internkommunikation som engagerar och leder till affärsnytta och kulturskapande. 

Åsa berättar om sin karriär inom kommunikation, PR och marknadsföring. Idag driver hon företaget Scherling Kommunikation. 

’Vi pratar om att lyckas som egenföretagare, vikten av struktur i vardagen och att förstå kunden. Åsa berättar om hur hon jobbar med LinkedIn och att det har gett henne många kunder.