643 Internkommunikationsrapporten 2024 – från skuggan till rampljuset

Åsa Scherling har kartlagt internkommunikationen hos 50 företag. Vi pratar om resultaten av denna kartläggning. Den visar att kommunikationsavdelningen själva bör ta initiativet till att skapa mål, att chefer är viktiga för internkommunikation och externa sociala medier betyder allt mer för internkommunikationen. Detta och mycket mer pratar vi om i detta avsnitt.