644 Sju tips för att lyckas med internkommunikation

Åsa Scherling berättar om slutsatserna från intervjuer med 50 kommunikationschefer. Det resulterade i sju framgångsfaktorer för att lyckas med internkommunikationen. I detta avsnitt pratar vi om dessa sju framgångsfaktorer.