Möjligheter och risker med sociala medier och massmedier

Sociala medier och massmedier erbjuder stora möjligheter för ett företag och organisationer att synas. Men det finns fallgropar. Jörgen Rundgren och Carl Selling har skrivit boken Mediehjälpen, en guide till sociala medier och massmedia. Författarna är veteraner inom kommunikation och vi samtalar kring hur boken kom till, några tips ur boken och hur de själva jobbar med att göra reklam för boken.

Carl Selling och Jörgen Rundgren har precis släppt en bok. Jörgen har en bakgrund som politiker i Norrköping. Då var en av hans uppgifter att föra ut budskap via massmedia. Och det är dessa erfarenheter som tas upp i deras nya bok Mediehjälpen -din guide till sociala medier och massmedia.

Carl Selling började sin bana som journalist och reporter och bevakade kommunen, landstingen, företagen och andra. Då mötte han tappra personer som försökte berätta vad de höll på med. Sen började Carl jobba både i kommunen, statlig verksamhet och privata företag som kommunikatör, kommunikationsstrateg och varumärkesutvecklare.

Deras bekantskap börjande när Jörgen Rundgren värvade Carl till Norrköpings Kommun som kommunikationsdirektör. Sedan Carls sista anställning för fem år sedan har Carl och Jörgen samarbetat.

Bokidé startade vid Åreskutans fot

I våras (2017) satt Carl och Jörgen vid foten av Åreskutan och funderade på om de inte skulle göra något mer substantiellt tillsammans, som att skriva en bok ihop. De kände att det saknade en handbok för de som gått Carl och Jörgens utbildningar, som både täcker traditionella medier och nya digitala medier.

Både Jörgen och Carl är egenföretagare som samarbetspartners. För Carl handlar det om att addera den extra kommunikationen som behövs för att nå ut, därav namnet på hans företag, Addera Kommunikation AB.

Jörgen har skrivit böcker tidigare, den första var Övertygande kommunikation, den andra boken handlade om lärande och heter “Din växande värld.

Att skriva bok är en stor utmaning. Det är ett helt annat format att skriva en bok jämfört med artiklar, säger Carl Selling. För Jörgen var det en krävande och kreativ process att skriva boken, som inte hade varit möjligt utan samarbetet med Carl, säger Jörgen.

Jörgen Rundgren och Carl Selling

Enklare förr

För 20 år sedan var medialandskapet mycket enklare. Man hade en tidning, några TV-kanaler och radio. Det var rätt enkelt att nå ut med kommunikation, säger Carl. Idag är det en helt annan situation med egna ägda medier. Du själv kan styra din kommunikation genom egna sociala kanaler. Samtidigt finns massmediet kvar men målgrupperna är annorlunda, de har delat upp sig i egna sfärer. Vet du inte hur du skall nå dina målgrupper är du rätt rökt, säger Carl.

Fallgropar med sociala medier

Det finns fallgropar med sociala medier, säger Jörgen. De får kommentarer och undrar hur man skall hanter situationer som uppstår. Även när människor blir intervjuade och är nervösa så blir det inte så bra som man tänkt sig. Det behövs därför en guide till sociala medier och massmedier för att kunna hantera detta, säger Carl.

Om du är ett mindre företag så kan sociala medier, rätt hanterat, ge gratis reklam. Samma sak gäller traditionella massmedier, det är inte alls bara för storföretag. Om det finns något spännande att berätta i ett litet företag så går det att få in det i tidningen. Inlägg på sociala medier och pressmeddelanden måste skrivas så de fungerar där de publiceras. Var och en måste hitta sitt eget sätt att jobba med kommunikation i moderna medier. Carl och Jörgens bok är en guide för att maximera möjligheterna och undvika problem.

Värderingsstyrda större företag kan ha en helt egen redaktion som bara jobbar med att stärka varumärken och göra sig mer synlig. Sen finns det organisationer som stelnat och förlitar sig på att omvärlden skall hitta dem, säger Carl.

För den som vill synas och den som måste synas

Boken är skriven för dem som vill synas utåt, och för dem som måste synas. Idag finns det många som skall synas, t.ex. företrädare för organisationer, kommuner och företagare. Det finns de som fått i uppdrag att möta medarbetare, media och andra, utan att själva direkt val det. I den skandinaviska organisationskulturen som är platt, blir det nödvändigt att behärska kommunikation med andra.

Vad händer om du blir blir intervjuad om något roligt som hänt, och du blir så nervös så att du inte alls ser ut som att det är roligt?

Det blir alltid ett problem om kroppsspråket och budskapet inte stämmer överens.

En annan fallgrop är att man är så överväldigad över något att man inte ser eller hör eventuellt ifrågansättande. Då kan det bli en krock mellan den egna euforin och realiteten säger Carl.

Fritidspolitiker som plötsligt säger något som inte är politiskt korrek kommer snabbt ut i massmedia, säger Jörgen. Alla som skriver på Facebook skall veta att massmedia bevakar det som skrivs där.

Skall man vara rädd för sociala medier?

Nej, men tag gärna hjälp av en vän, och sunt bondförnuft så brukar det gå bra, säer Carl.

Hur lyckas man få med sig personalen i sociala medier?

Man skriver om saker som engagerar. Jörgens mål är att få 1000 följare på Facebook. Det är en fördel om fler på företaget kan leva varumärket och så många som möjligt tillåts skriva i sociala kanaler. Då kan bilden av företaget få en större variation. Men det förutsätter att värderingsgrunden i företaget inkluderar alla medarbetare, säger Carl. Att lägga in uppdateringar på facbook måste bygga på att individer vill det.

Hur bygger man sitt personliga varumärke?

Du måste våga sätta upp ett mål för kommunikationen. På vilket sätt skall vi nå ut till våra kunder, vilka kanaler skall vi använda och hur mäter vi den framgången? Jörgen har till viss del slutat mäta. Han menar att det handlar om att vara helgjuten, bjuda på sig själv men göra det med eftertanke. Våga vara lite personlig men inte privat i sociala medier. Det skall vara trevligt och något du kan stå för. Den bild du skapar av dig och ditt företag på Facebook skall vara den samma i verkliga livet.

Du kan beställa boken för 200 kr genom att skicka ett mail till carl.selling@adderakommunikation.se ange “Entreprenörsdriv”.