Att lyckas som moderator på event

Hur lyckas man som moderator på ett event? Behövs det en moderator? Sofie Gunnarsson är moderator på olika event. Hon berättar om sitt sätt att ta sig an ett moderatorsuppdrag, hur hon förbereder sig och genomför eventet som moderator.

Sofie Gunnarsson var moderator under Innovationsveckan i Norrköping. Vi fick en pratstund med henne.

Är du rädd för att stå på en scen?

Nej, inte när det är sådana ämnen som jag känner till och känner mig bekväm med. Sofie skulle dock inte ställa upp i ett frågeprogram. Som moderator hinner man förbereda sig och det känns tryggare.

Varför skall man ha en moderator?

En  moderator friskar upp ett event och gör så att man inte blir hemmablind. På ett företagsevent finns risken att man fastnar i att alla känner varandra och verksamheten. Det är uppfriskande med en moderator som kan ställa lite andra frågor, hitta lite nya infallsvinklar och gör det lite roligare.

På innovationsveckan var det en stor scen med en stol man kunde snurra i. Sofie hade en tröja som blinkade. Att snurra i fotöljen med sin blinkande tröja blev Sofies icebraker. Som moderator måste man mjuka upp eventet lite, och få alla att känna sig bekväma, menar Sofie.

Sofie vill som moderator få föredragshållarna att bli sitt bästa jag. De kanske är lite nervösa innan. En moderator måste vara påläst om programmet och föredragshållarna.

Sofie är statsvetare och projektledare som lett många konferenser. Hon är däremot inte utbildad journalist. Hennes uppdrag som moderator börjar med att tala med uppdragsgivaren om deras mål och syfte, och vad de vill ha för stämning på eventet. Uppdragsgivaren måste känna att Sofie är rätt för evenemanget. Därför säljer Sofie aldrig in sig som moderator. Hon får bara uppdrag via rekommendationer.

De skriver manus tillsammans med alla detaljer så att det viktigaste kommer fram. Det roligaste är när man får vara med och utforma scenen, programmet och t.o.m. hashtagen (#).

Sofie ringer alltid alla föredragshållare. Hon vill lära känna föredragshållarna lite grann och få dem att känna sig lite bekvämare.

Sofies tips till de som arrangerar event

  • Matcha rätt moderator för programmet. Sofie är en s.k. non name moderator. Arrangören måste bestämma sig om de vill ha en känd moderatos, som med sitt namn kan skapa intresse för eventet.
  • Tänk efter för hur dagen ser ut. När skall man ha pauser? Hur många skall sitta i en panel och hur länge skall de prata?
  • Sofie brukar ropa in publiken när föredraget börjar.

Läs mer om Sofie Gunnarsson på

www.foryouconsulting.se