Betydelsen av kärnvärden och grundvärderingar i ett företag

Vad har ditt företag för kärnvärden? På kommunikationsbyrån Kreativ Kraft har de definierat fyra värdeord: Kunskap, omtanke, engagemang och lönsamhet. Att bygga en företagskultur kring kärnvärden ger positiva effekter. Hur kan man stötta ideella verksamheter som ansluter till kärnvärdena och vad det ger för effekter? Det svarar vi på i denna bloggpost.

Michael Elowsson har drivit webbyrå sedan 1998 och kommunikationsbyrån Kreativ Kraft sedan 2009. Robin Hjärtström är art director och delägare sedan 2 år. På Kreativ Kraft utgår kärnvärdena och grundvärderingarna från kunskap, omtanke, engagemang och lönsamhet. Omtanke gäller personalen, kunderna, leverantörerna och omvärlden. De vill vara en del av det samhälle de lever i.

Att ha grundvärderingar skapar mod och gemensamt synsätt. Det gör så att drivkraften kommer från samma håll. På Kreativ Kraft bryr de sig om varandra och hjälps åt när det behövs. De jobbar ofta mot dead lines och med fler inblandade och då gäller det att ha respekt för varandra i arbetsgruppen och respekt för kunden, säger Michael.

Respekt i gruppen skapas genom att man känner varandra, har ligt ihop och blir som en familj. Vid rekrytering är de tydliga med sina kärnvärden. Ny personal får gärna vara så olika de andra, för att skapa en dynamik. För att kunna göra bra marknadsföring åt kunderna måste man veta hur samhället ser ut och därför är olika åldrar och bakgrund en fördel i sammansättningen av personalen på Kreativ Kraft.

Hur får man lönsamhet och effektivitet med denna värdegrund?

Om du trivs och har roligt blir det effektivt. Om du hjälper någon annan så får du hjälp tillbaka och det skapar engagemang och effektivitet. Det överförs i sin tur till våra kunder där resultatet av arbetet blir med engagemang, glädje och hjärta, menar Michael. Kunderna vill jobba med ett modernt företag, som inte diskriminerar eller gör annan skillnad på folk.

Sponsring av ideella verksamheter

Kreativ Kraft har några sponsringsengagemang. De stöttar Winning Ground, som är ett initiativ efter Uefa Women´s Euro 2013 för att stärka svensk damfotboll. Det är en fotbollsfestival för tjejer mellan 10 till 12 år. Kreativ Kraft har tagit fram hemsida, grafiskt material och med annat som de är bra på. De stödjer även 100 listan (för fler kvinnor i styrelser) och Puttes Minnesfond (stöd till hjärncancerforskning). I alla dessa fall är Kreativ Kraft och bidrar med sin kompetens och inte bara med pengar. Det känns bra i magen och man ser att verksamheten utvecklas av deras hjälp, tycker både Robin och Michael. Man lär också känna övriga företag som stöttar verksamheterna. Vad du än väljer att stödja så följ upp det efteråt och se om det blev som du tänkt dig. Kommunicera även dina engagemang på din hemsida.

Det är till och med så att stödja ideella verksamheter som är kopplade till företagets värdegrund kan vara en utmärkt marknadsföring, och göra företaget mer attraktivt.
Vad skall vårt företag stå för? Vad är värdegrunden? Ett sätt är att fråga sina kunder hur de ser på ditt företag, säger Robin Hjärtström. Ta fram din sponsorstrategi som stöttar dina kärnvärden. Ta själv initiativet till vilka du vill sponsra, och på vilket sätt, istället för att vänta på någon som ringer till dig och tigger pengar.