Det går otroligt bra för Östergötland – Andreas Capilla förklarar varför

Det går otroligt bra för Östergötland, säger Andreas Capilla som är Regionutvecklingsdirektör. Vi pratar om hur Östergötland har lyckats med innovation och företagande, och varför det går så bra. Men det finns också utmaningar som handlar om kompetensförsörjning.

Andreas jobbar med region Östergötland med den regionala tillväxtorganisationen. Han har ett ansvar för att samordna innovationsstödssystemet och alla de resurser som finns inom Region Östergötland, för att få alla att samlas bakom en gemensam plattform för att få tillväxt.

Hur lyckas man med det? Det är inte helt lätt. Det krävs oerhört mycket dialog, samsyn och samverkan. Det handlar om att ha en struktur och komma överens om gällande visioner, säger Andreas

Det går otroligt bra i Östergötland, vi ligger rätt i stråken. Platsen i ett tillväxtstråk är bra, det finns två stora städer som växer. Geografin är avgränsad och väl samlad. Det är lätt att få kontakter. Det finns ett starkt universitet som vågat driva innovationer och stå långt fram inom forskningen. Detta har gjort regionen attraktiv och lockat nya företagare och nya innovationer. Den viktigaste framgångsfaktorn är att Östergötland har lyckats att samla sig, säger Andreas Capilla.

Vi har inte låtit alla blommor på ängen blomma, utan låtit vissa blommor växa sig lite starkare än andra, säger Andreas.

För att lyckas måste man jobba på stolthet och att vi tror på det vi gör. Både i Andreas tidigare kommun Åtvidaberg och Motala har man jobbat med detta under flera år. Förståelsen för det lokala företagandet är en förutsättning för att kunna jobba på en regional nivå, säger Andreas.

Utmaningar

Utmaningarna för regionen är att kunna ta nästa steg. Kompetensförsörjningen är en del för det finns helt andra krav idag än vad det gjorde förut. För 25 år sedan tog företagen hand om personalutvecklingen, de formade sin personal till den de skulle bli. I är kravet att du skall leverera och producera på en gång.

Att hitta rätt kompetenser idag är nästan omöjligt. Utbildningssystemet måste möta företagens behov bättre än vad som är fallet idag, menar Andreas. Företagen är i så stark utvecklingsfas att de inte har tid att forma sin personal på samma sätt som tidigare. Andreas tror att branscherna kommer behöva ta större ansvar för utbildningsinriktningen i framtiden, så att de blir ännu mer företagsspecifika. Så har skett i bland annat Tyskland. Men vi måste hitta ett system för att bekosta detta, säger Andreas.

Vad företagare skall göra för att bli mer konkurrenskraftiga?

Det viktigaste är att ha en vilja att växa. Det finns många företag som är nöjda som det är. Det andra rådet är att söka stödet i systemet som finns hos t.ex. Almi. Man måste förstå att man inte är ensam i båten, det finns stöd av andra att få.

Det som händer framöver

Andreas ser fram emot den 6 december. Det finns ett antal förstudier inom några av styrkeområdena avancerade material och logistik, då beslut skall meddelas från EU´s strukturfondspartnerskap där beslut tas om olika projektmedel till dessa förstudier.

De jobbar även med life science och medtech, där Östergötland är framgångsrika. Andreas vill att Östergötland skall ta hem så mycket forskningsmedel det går från staten.