Digital innovation i gränslandet mellan teknik och människa

Vi möter den digitala innovatören Elia Mörling. Född och uppväxt i Egypten och pionjär inom digital marknadsföring i Stockholm, är han numera idéjagare i Linköping. Betydelsen av kultur och att omge sig med oliktänkande människor stimulerar hans idéarbete.  Vi pratar om öppen innovation och tribal marknadsföring. Läs om vårt visionära samtal om innovation och marknadsföring, i gränslandet mellan teknik och människa.

Elia är född och uppvuxen i Egypten och flyttade till Sverige när han var 13 år. Sen kom han till Stockholm och bodde på olika platser. För åtta år sen flyttade han till Bjärka Säby utanför Linköping där han har en fårfarm med famlijen. Det var tre helt annorlunda liv, men jag har lärt sig viktiga saker av dem, säger Elia. Det är betydelsen av kultur och att omge sig med oliktänkande människor.

Den röda tråden för Elia idag är att omge sig med helt olika människor, och det hjälper honom i idéarbetet. Han har jobbat som konslut större delen av sin karriär. När Elia var liten började han utveckla egna spel. Han har alltid jobbat med teknik på olika sätt för att åstadkomma saker för människor.

Gränslandet mellan teknik och människa

Han är utbildad beteendevetare, och befinner sig i gränslandet mellan tekniken och människan. Elia har jobbat mycket med digital marknadsföring och produktutveckling, digital innovation.

Hans första jobb var som spelutvecklare. År 2000 startade Elia ett företag i Stockholm inom digital PR, som han sålde 2006, just när sociala medier började komma. Facebook kom starkt och Elia kände att det kommer att påverka hur man jobbar med digital PR. Då tog han ett sabbatsår, var pappaledig, och läste sen antropologi på egen hand för att förstå hur människan fungerar som social varelse. Det blev en viktig vändpunkt i min egen idéresa, säger Elia.

Startup-världen i Linköping

Tiden i Stockholm på 2000-talet handlade om att hjälpa etablerade företag med deras digitala närvaro, marknadsföring och produktutveckling. När Elia flyttade till Linköping för åtta år sedan upptäckte han startup-världen och nya sätt att tänk och göra. Han förstod att man måste applicera agil utveckling på allt, inte bara programmering.

Tribal marknadsföring

Tribal marknadsföring kallas även gemenskapsmarknadsföring. Människor idag formar en stor del av sin identitet utifrån sina intressen och passioner. Elia menar att det därför blir extra intressant att segmentera sina målgrupper med detta som utgångspunkt.

Growth engineering

Growth engineering handlar om att ta reda på vilka frågor som driver tillväxt. Det ena är att hjälpa företag bygga en hållbar tillväxtmotor, som inte är ett snabbt “hack”. Det andra handlar om att jobba datadrivet och experimentbaserat.

Elia startade sitt första företag när han studerade på universitetet. Han menar att alla som kunde lite HTML och programmering kunde tälja guld. De flesta av Elisas kurskamrater hade egna företag.

Ideahunt

Idag är Elia VD och grundare av företaget Ideahunt. Det är åtta heltidsanställa som finns i tre olika tidzoner. De hjälper företag i sitt idearbete genom att involvera sina kunder och sina medarbetare. Många projekt den senaste tiden har handlat om öppen innovation. Digital teknik har hittills framförallt använts till att leverera produkter och tjänster. Men nu har man upptäckt att digitaliseringen gör att kunderna kan involveras i produktutvecklingsfasen. Det finns idag inte en utvecklingsfas och en lanseringsfas, säger Elia. Visionen för Ideahunt är att vara top of mind när det gäller öppen innovation.

Elia funderar på vad företag behöver för plattformar för att bedriva öppen innovation effektivt. Ideahunt levererar denna plattform till kunder sedan ett år tillbaka. Det går att applicera på all verksamhet av viss storlek. Det kommer även en augumented reality lösning.

Att jobba med medarbetare på distans kräver att de har mycket entreprenörsskap i sig, nästan så att de skulle kunna starta eget företag, säger Elia.

Innovationsarbete är marknadsföring

Det finns en marknadsföringseffekt med att engagera kunder och personal i idéarbetet. Utveckling och marknadsföring går idag hand i hand. Det är inte så segreggerat längre. Från att producera budskap för vår målgrupp är vi nu på väg till att producera budskap tillsammans med vår målgrupp.

95 % av alla innovationer blir inget. Och det beror på att man tar fram något som ingen vill ha eller att lanseringen är dålig. Det går att undvika genom att få in feedback från sina kunder så tidigt som möjligt.

Många företag tycker det är svårt med innovation, men förstår att det är vikigt. Konkurrensen från utlandet gör att det blir en överlevnadsfråga.

Innovation är nu vad marknadsföring var för tio år sedan. Då var marknadsföring svårt att mäta och visa resultat av. Elia tror att om 10-20 år har innovation satt sig i många organisationer, och man kommer tydligt att kunna påvisa affärsnyttan med det.

Elias bästa tips

Testa dina idér så tidigt som möjligt. Vad är det minsta möjliga som du kan ta fram för att få vettig feedback?

En innovation behöver inte vara produktutveckling. Det kan även vara marknadsföring, att hitta en ny kanal t.ex.

www.ideahunt.io

elia@ideahunt.se