Goda råd om varumärken och immateriell rätt

Du har förmodligen avsevärda tillgångar du inte tänker på, de immateriella. Genom att registrera varumärken och patent skyddas dessa tillgångar. Markus Dahlberg på PRV ger goda råd om varumärken och immateriella tillgångar. Läsning som väcker tankar för alla företagare som funderar på att expandera sin verksamhet.

Markus Dahlberg jobbar på Patent och Registreringsverket. De jobbar med olika skydd av immateriella rättigheter. Det är PRV som utfärdar rättigheter till ett varumärke eller patent. Ofta ärdet  namnet på företaget eller produkten man skyddar. Är det en produkt så får man skydda den med ett patent, som skyddar mot den tekniska funktionen. Det går också att söka ett designskydd, då får man ett skydd mot formgivningen av sin produkt.

Markus Dahlberg var från början handläggare av designskydd, senare varumärkeshandläggning och med utbildningsfrågor. Idag är han ofta ute och pratar om immaterialrättens betydelse och de immateriella tillgångarna. Vi skall skilja på rättigheter och tillgångar. Markus menar att det är superviktigt att ha koll på sina immateriella tillgångar.

Ett patent är en immateriell rättighet.Ingen annan får använda din lösning för att t.ex. öppna en dörr. Varumärken kan vara t.ex. Spotif och Youtube, som är registrerade rättigheter. Då får innehavaren en juridisk rätt till varumärket.

Immateriella tillgångar kan vara upp till 80 % av tillgångarna i ditt företag

Immateriella tillgångar är dina kunskaper om hur saker görs, know how, och hur det rent tekniskt går till. Om du har en frisersalong som brinner ner kommer dina immateriella tillgångar inte att försvinna, för de sitter i dig. Det är lätt att komma igång att börja klippa igen. Om det däremot vore en tillverkningsindustri som brann upp så stannar produktionen upp och det tar lång tid att komma igång. Immateriella tillgångar är t.ex. information som du samlat in på mässor, eller kanske en webtjänst som erbjuder information.

Man skall tänka på hur sitt varumärke används. Allt triggar ideer och känslor hos betraktaren av varumärket. Det gäller att ladda sitt varumärke med så positiva värden som möjligt. Registrera  varumärket så som det kommer att användas. Har du en logotyp med text, sök skydd för det. Använder du bara logga utan text, sök skydd för det. Använder du bara en text, sök skydd för det.

Ett exempel är East Swedens logotyp. Det anser Markus Dahlberg är ett figurmärke. En annan sak är hur det blir skrivet som text. Ett annat exempel är Hemglassymbolen som ibland används med symbol, och ibland utan. De här även skyddat sin ljudslinga.

“Absolut” är ett vanligt förekommande ord som vi använder i tal och skrift. Men ordet “Absolut” relaterat till spritdrycker är skyddat som ett ordmärke. Det går också att skydda en slogan, t.ex. “livet har sina goda stunder”, Nokia “Connecting People”.

Det finns även utstyrsekmärkning. Det är en tredimensionell form som är kopplat till ett varumärke. Ahlgrens bilar är ett sådant exempel. Den röda godisferrarrin, många parfymflaskor, coca cola mm är är utstyrselskyddade.

Färg kan skyddas. Till exempel är lila starkt förknippat med Löfbergs Lila.

Namn kan skyddas. Zlatan, Anja Persson och Carolina Kluft har varumärkesskyddat sina namn.

Vad kostar det att registrera ett varumärke?

Det kostar 1 800 kr att söka varumärkesskydd. Man får oftast ett svar inom åtta veckor. Blir det godkänt så gäller skyddet i tio år. Blir det avslag så kan det vara ett lika bra besked för då vet man att det inte går att trycka upp brevpapper och reklam med det varumärket.

Det går att kontrollera vilka varumärken som är registrerade i PRV´s databas. Det går även bra att ringa kundsupporten för hjälp med sökning. Ett alternativ är att begära en förhandsgranskning för cirka 2000 kr.

Det kommer in cirka 9 000 varumärken per år. För varje nytt patent kan det finns flera varumärken som skall skyddas.

När du inte behöver tänka på varumärkesskydd

Ett exempel: Du har en billackeringsfirma i Norrköping som heter Markus Billackering. Så länge du bara jobbar i Norrköping så räcker det, om du inte har för avsikt att expandera till andra orter.

Har du tillväxtambitioner med ditt företag bör du fundera på att registrera ditt varumärke. Du kanske har rättigheten till ett domännamn men inte samma registrerade varumärke. Markus Dahlberg tycker att om du lägger ner mycket energi på att bygga ditt varumärke så se till att skydda det.

Goda råd

  • Gör testet för företagare på prv.se, det tar max tre minuter
  • Skriv upp alla produkter och metoder som du kommit på, avtal och kunder. Då får du en översikt över dina tillgångar. Det kan vara värdefullt om du skall ingå ett avtal med en affärspartner eller släppa in en ny delägare. Det ger ett seriöst intryck för eventuella externa intressenter.