Kvadratkonceptet – egenföretagare med det stora företagets fördelar

Går det att förena fördelarna med enmansföretaget och att vara anställd i det större företaget? Den frågan ställde sig grundarna av konsultföretaget Kvadrat. Resultatet blev Kvadratkonceptet, något som i deras tycke förenade det bästa från två världar. Christian Berger, affärsområdesansvarig på Kvadrat i Östergötland, berättar om det framgångsrika Kvadratkonceptet.

Entreprenörskap och konsulting

På Kvadrat är alla konsulter egenföretagare och jobbar tillsammans med Kvadrat. Modellen skapar en frihet för konsulten att välja, anpassa och ger en flexibilitet. Det blir lättare att som konsult anpassa sitt yrkesliv till de förutsättningar man själv strävar efter. Det är en verksamhet som är i stark tillväxt. 2016 växte de med 28 %.

Idag är Kvadrat en koncern som omsätter 500 MSEK, med kontor från Malmö till Sundsvall.

En konsult som trivs, är harmonisk och har en tillvaro som är stimulerande, gör ett bra jobb ute hos sina uppdragsgivare. Det leder till en bra leverans och nöjda kunder.

Är man helt fri som egenföretagare?

Magnus lärde sig ganska snabbt som egenföretagare att vissa saker bestämmer han själv, men andra saker är det kunden som bestämmer över.

Kvadrat startade 1988 med tre unga konsulter som hade anställningar. De reflekterade lite över rollen som anställd konsult och fördelar/nackdelar med att köra eget jämfört med att vara anställd. De kom fram till att det inte gick att kombinera det bästa av två världar. Som anställd har du trygghet i ett varumärke, det kanske finns upphandlade ramavtal etc., det finns ett återkommande och fokuserat säljarbete, du får stöttning i kompetensutveckling och en gemenskap som är väldigt viktig för många.

Å andra sidan kanske du är lite inbunden. Du kanske inte har flexibiliteten och är styrd i den ersättning du har möjlighet att få i det arbete du utför.

Att vara egen ger dig frihet och ansvar. Det kan ge dig en högre ersättning, men även utlämnad själv. Du skall driva sälj, leverans, administration, ekonomi. Du har Kvadrat jobbat utifrån det bästa av dessa två världar. Man kan vara egen men aldrig ensam. Du får tillgång till ett starkt varumärke, ramavtal och gemenskap.  Som konsult får du stora möjligheter att styra ditt uppdrag och välja dina möjligheter och hur du vill jobba.

Kvadrat jobbar mycket med försäljningsprocessen

Som egen konsult kanske du inte hinner med så mycket sälj om du sitter med ett bra uppdrag. Då kan tillvaron bli ryckig mellan uppdragen. Med Kvadrat kan denna ryckighet minskas och mindre stress. De jobbar mycket med kompetensutveckling både internt och med extern hjälp i grupper.

Ett exempel är en konsult som vill vara ledig på sommaren när hans fru och barn är lediga. Då hjälper Kvadrat till att lösa uppdragen så att det blir möjligt.

Nätverket är viktigt, men som egen konsult sitter du ofta själv eller hemma

På Kvadrat driver de en rad aktiviteter för att stärka den sociala gemenskapen och stärka nätverket. Det leder ofta till att man hjälps åt att hitta försäljningsmöjligheter, korsförsäljning.

Net Promoter Score är en metod som ställer frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget till en vän eller kollega?”. När den mäts på Kvadrats kunder blir resultaten höga, upp mot 50 %. Rikssnittet för konsultbranschen ligger på cirka 11 %.

Kvadrat växer idag genom de personliga nätverk som Kvadratkonsulterna har. De rekommenderar sina vänner och de som passar i konceptet.

Det finns en bok att ladda ner på www.kvadrat.se som beskriver Kvadrat-konceptet.