No more old banking – Swedbanks tänk kring moderna bankrelationer

No more old banking, vi vill möta företagen där dom verkar, säger Henrik Eklund, regionchef på Swedbank. Swedbank har i snart 200 år haft relationer till företagare. Vi pratar om hur företagaren och banken kan bli relevanta för varandra. John Bergmar, företagsrådgivare på Swedbank i Linköping menar att banken kan ge mycket mer än bara pengatjänster. Moderna bankrelationer gör både företagaren och banken till vinnare i framtiden.

Vi träffar Henrik Eklund, regionchef på Swedbank i Stockholm, Östergötland och Gotland och John Bergmar företagsrådgivare i Linköping. Det är spännande att jobba på bank i Linköping. Det är en stad med många häftiga ideer med Mjärdevi som en unik del, säger John som jobbat på Swedbank i sju år.

Henrik menar att det är ett otroligt mindset att starta företag. Många vill idag starta företag. Förr i tiden var synen på företagare någon som slet och jobbade jämt. Idag är det häftigt att vara företagare. Yngre personer har idag ett helt annat mindset kring företagande än äldre. När Henrik var yngre var målbilden att få en anställning, inte att starta ett företag.

Bankens relation till företagskunder

Swedbank har en lång relation till sina företagskunder, ända sedan 1820. Det är en bank som har varit med väldigt länge och sett trenderna som har kommit och gått. En utmaning just nu är att bli en part till ett startup-företag. Vad kan banken bidra till dig som företagare? Swedbank säljer mycket mer idag av kunskap och nätverkande, säger Henrik Eklund.

Avancera i kundernas medvetande

John försöker avancera i kundernas medvetande och vara så “on demand” som möjligt. Samtidigt skall de kunna svara på frågor som kräver en djupare förståelse. De vet inte helt svaret på den frågan, säger Henrik. Banken är fortfarande ett ställe man går till för att få ett ja eller ett nej. Men det behöver inte vara så, företagsrådgivarna har mycket mer att ge, menar Henrik Eklund. Swedbank har varit vana med att kunderna kommer till dem.  Idag är banken mycket mer ute och träffar företagarna. Banken säljer inte bara pengatjänster, de säljer även nätverket och klustret av det de gör. Företagskunderna vill ha en trygg partner som får ditt företag att växa. Idag är banken mer utåtriktad i att stötta företagaren.

Exeptionell utveckling de senaste 7 åren

Det har hänt mer de senaste sju åren än alla år innan dess sedan 1820, menar John. Tidigare köade du i banklokalen för att få ditt bankkontoutdrag. Idag gör du allt i din telefon eller på din dator. John tycker att han har varit på banken de sju roligaste åren.

John Bergmar sitter ibland på ett coworking kontor. Det tycker han är ett bra sätt för att träffa andra.

Henrik tycker att han har det bästa jobb man kan tänka sig. Han får se både storstaden Stockholm och den mindre regionerna Östergötland och Gotland. Hans tidigare roll var regionchef i Norrköping. I Norrköping var det många som kände igen honom, men i Stockholm var Henrik anonym.

I Östergötland jobbas det mer med relationsbyggande. I Stockholm är det mer utspritt samtidigt som takten och tillgången på kapital är större. Henrik tycker att banken kan göra större skillnad i Östergötland jämfört med Stockholm.

Henrik Eklund, John Bergmar & Tomas Tränkner

No more old banking

John tycker att företagare skall berätta sin affärsidé för sin bankman. Men håll den kort och konkret. Även Henrik anser att fler kan kontakta sin bank oftare än vad som är fallet. Swedbank vill vara en samarbetspartner men det finns fortfarande spår kvar av “old banking”, där man får ett ja eller nej. Ett nej betyder att banken är dålig och vice versa. Banker har varit en institution som inte varit kunddrivna, anser Henrik. Idag är det tvärt om, kundernas beteende styr bankens verksamhet. Och det måste man som bank ha en stor respekt och ödmjukhet inför, säger Henrik.

Som en del i att komma närmare företagare kommer Swedbank att medverka under Innovationsveckan i Östergötland den 5-9 november.

Samspelet mellan innovatörer och mer etablerade företag måste öka. Ingen klarar sig utan den andra. Swedbank måste som storbank förstå start-up scenen, säger Henrik.

Innovatörer är duktiga på sin idé, har ett starkt driv och förstår att sälj är en viktigast del. Henrik menar att här kan banken spela en viktig roll som rådgivare med den erfarenhet de har sedan tidigare, och hjälpa företagaren att hamna i rätt sammanhang.

Swedbank i framtiden

Bankens produkter kommer att vara relativt oförändrade i framtiden tror Henrik. Många konkurrenter skapar olika betalningslösningar som kommer att pressa priserna, och det är positivt för företagarna. I framtiden kommer man dock fortfarande att behöva låna pengar. För Swedbank är Startupscencen väldigt intressant. Start-ups är skalbara och kan gå från nystart till stora företag på relativt kort tid. Men som bank gäller det att vara med från början om man skall ha en chans.

När företaget växer kan banken vara till stor hjälp. Den bank som lyckas modernisera sig i denna tanke kommer att bli vinnare i framtiden, säger Henrik Eklund.