Förbluffande resultat när dina medarbetare får vara kreativa

Kreativitet är idag en konkurrensfaktor för att bli en attraktiv arbetsgivare och bli konkurrenskraftig på marknaden. Crearum jobbar med att utbilda och coacha företag för att bli mer kreativa och släppa loss kraften hos sin personal. Kristina Swenningsson berättar hur det går till och vad det leder till.

Lyssna på en ljudupptagning här, ett samtal med Tomas Tränkner och Kristina Swenningsson

 

Kristina Swenningsson jobbar med innovationsarbete på Crearum. De skapar rum för kreativitet som i sin tur leder till idéer, som blir innovationer som kommer till användning. Det är två personer i bolaget. Men man skulle kunna se företaget som mycket större eftersom de har så många partners, leverantörer och kunder. I praktiken handlar det om att kunderna vill hitta nya lösningar på de problem och utmaningar de har. För att göra det behövs speciella förhållningssätt, metoder och verktyg.

Varför vara kreativ?

Kreativitet är viktigt i ett företag, för tänk dig motsatsen! Då skulle inget utvecklas eller förändras. Dessutom förändras världen utanför obönhörligen.

Kreativitet handlar om att tänka nytt, och det får man med inspiration från olika håll. Stress och rädsla kväver kreativiteten. Är däremot omgivningen trygg och man mår bra finns goda förutsättningar för att bli kreativ. Samtidigt som vi effektiviserar hela tiden måste vi skapa rum för kreativitet. I ett läge där man inte har tid måste man skapas sig tid. Det krävs därför ett strukturerat arbetssätt för att få fram idéer på ett företag.

Ett konkret exempel från verkligheten

Ett lite större verkstadsföretag på en mindre ort behövde förbättra sin kvalitet.

Problem: Det var 400 returer på ett år av de produkter de skickade iväg, och det var alldeles för mycket.

Istället för att se på produkten och hur man skulle kunna bygga vidare på den, så gjorde man på ett helt annat sätt. De skickade ut ett meddelande till alla på företaget och frågade vilka som ville vara med i ett kvalitetsprojekt. Alla på företaget blev inbjudna att vara med, vilka som helst och inte de gamla vanliga. Det kom in 26 anmälningar från alla olika avdelningar inom företaget.

Alla samlades under en hel dag, men inte runt ett bord och börja diskutera, som kanske är det vanligaste. Istället fick  de fick rita upp en process från kundorder till beställning. Det tog en stund för man hade inte en samsyn kring det. Sen togs statistiken från de fel som hade uppkommit och vart de kom ifrån, och mappades in på processkartan. Deltagarna delade upp sig i mindre grupper och jobbade med idéutveckling. Det kom fram en stor mängd förslag och inget var speciellt dyrt.

Resultat: Efter en dags processande när man genomfört ideerna så gick antalet returer ner till 40, en minskning med 90 %.

Nytt tänk – alla får vara med

Detta är ett helt annat arbetssätt, de som vill får vara med. Man kommer från andra håll, gruppen sätts ihop på ett annat sätt och man leder processen kring utmaningen enligt en metodik som leder till handling. På ledningsnivå är det viktigt att skapa en strategi för att få metodiken ovan varaktig i ett företag. Tyvärr är det fortfarande ganska få företag som på ledningsnivå bestämt sig för att det är viktigt att jobba med innovativ processutveckling.

Utbildar innovationsledare

Kristina håller ofta möten med stora grupper, det kan vara utbildningar och program för att bli innovationsledare. Det är en person som ansvarar för,  eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller organisation. Efter utbildningar går deltagarna hem och tillämpar sina kunskaper i sin verksamhet. En stor del av lärandet är av varandra i gruppen.

Sammankomsterna kan också vara workshops med många aktörer från olika verksamheter som behöver komma fram till lösningar. Det kan vara en kommun i Östergötland som vill komma fram till en miljötekniklösning eller erfarenhetsutbyte. Möten med stora grupper leder till ett gemensamt synsätt i gruppen och en gemensam handlingsplan.

Många av de offentliga verksamheterna och större företag har innovationsledare. Men det gäller egentligen alla verksamheter som vill bli lite mer snabbfotade och agila.

Så är företag som lyckas med kreativt arbetssätt

De som lyckas har en ledning som är genuint värdedriven och tycker att det är viktigt att använda hela organisationen. Dessa företag gillar nätverkande och ger medarbetarna utrymme så länge de jobbar mot målen.

Alla företag har medarbetare som vill, och det handlar om att släppa loss kraften hos medarbetarna.

Alla medarbetare borde ställa sig frågan, vilken är vår stora utmaning just ni och skicka ut den internt. Sen gäller det att samla en bra grupp.

Resultat: Lönsam och attraktiv

Den stora vinsten med att jobba innovationsdrivet är att företaget är att det är lönsamt, man blir en attraktiv arbetsgivare och att det är roligt.

Din verksamhet sitter på en guldgruva – din personal. Kontakta Kristina Swenningsson för att komma igång med ert innovationsarbete och kreativa processer. Besök crearum.se

Se filmen vi gjorde efter inspelningen.