Ring mer – så får du fler och bättre affärer

Den vanligaste orsaken till att kunderna slutar köpa av dig är att du inte hör av dig. Vi pratar om att använda telefonen för att ringa till kunderna. Magnus H Johansson och Tomas Tränkner ger sina tips på hur man lyckas med telefonsamtal.

Även om många säger att ringa är dött, så ringer både Magnus och Tomas mycket, varje dag. Vi människor gillar att prata med varandra och det finns fördelar med telefonsamtal. Du kan uttrycka dig på ett annat sätt i telefonen gämfört med epost.

Ofta svarar folk när man ringer och Tomas tycker att telefonen är underskattad som verktyg i försäljningen. Men i denna tid med alla digitala verktyg pratar den yngre generationen inte på samma sätt och lika ofta som de äldre.

Telefonen var Magnus start på företagandet

Magnus startade sitt företag för mer än 10 år sedan och då var telefonen det viktigaste redskapet. Han gjorde en lista på företag som han ringde till. Det var intressanta bolag och sådana som han hade haft kontakt med. Han kände att det var ett sätt att komma igång med sitt företag.

Som nystartat företag kan det vara lite utmaningar att komma igång och få det första kunderna. Man kanske inte vet vad man skall erbjuda och sälja. Då har Magnus ett enkelt nyttigt verktyg, Marknadsundersökningen. Det är en marknadsundersökning som du gör själv.

Det fungerar så här:

  1. Gör en lista på de kunder du skulle vilja ha och de kontakter du har. Ta fram namn och telefonnummer.
  2. Ta fram ett antal frågor som kan vara relevanta för att undersöka kundens behov eller inställning till den produkt som du tänker erbjuda. Fråga vad kunden skulle sätta för värde på din produkt, vilket värde den skulle ha för kunden.
  3. Ring upp dem och ställ frågorna och säg att det är en marknadsundersökning och att du inte skall sälja något. Ställ dina frågor, lyssna på svaren och avsluta sen samtalet.
  4. Ring upp igen efter 3-4 veckor till de som var intresserade och boka in ett möte.

Magnus lista hade 15 namn. Efter att ha ring dem enligt listan ovan blev resultatet två nya kunder. Och det var starten på Magnus företag. Mer om Marknadsundersökningen kan man läsa i Magnus bok, Myror kan fånga elefanter. Även idag 10 år senare så är telefonen inblandad i Magnus affärer.

Hur många samtal ringer du per dag?

Tomas ringer minst 15 samtal varje dag. Hur många ringer du? Det är bra att tänka att man skall ringa varje dag. Fast många kan ha en telefonrädsla. Den man ringer kan vara avvisande, men det är en del av företagandet att få ett nej.

Det är en stor fördel att bli av med sin rädsla att ringa. Det blir mycket enkare att ta kontakt med folk. Magnus har skrivit en artikel på Linkedin som heter “Kalla samtal fungerar inte”. De flesta rädslor går att träna bort, även att ringa. Så träna på att ringa.

Om du tror på dig själv och det du står för så blir det enklare att ringar, du blir tryggare och säkrare. Därför måste säljare och företagare kunna sitt område och veta vad de pratar om. Det kan även handla om att sälja in saker internt till personalen.

Använd ditt kroppsspråk

Att använda sitt kroppsspråk är bra, det märks i luren. Magnus brukar stå upp när han ringern till kunder. Tänk även på miljön runt omkring, att det passar för det samtal du skall föra. Ofta kommer man in i samtalet så mycket att världen runt omkring försvinner. Det kan bli störande för andra och även för dig själv.

Man kan utnyttja tidsluckor till att ringa samtal. Ha en lista på personer som du skall ringa till. Magnus ringer ofta till personer på tåget eller när han sätter sig i bilen.

Om du får tag på någon som inte har tid att prata, boka in en annan tid att talas vid.

Lycka till med dittt ringande!