Hur ser ditt varumärke ut?

Vad är ett varumärket för dig? Det är något som uppfattas av kunden, målgruppen och som attraherar köparen. Du själv vara ett varumärke, speciellt om du är föreläsare eller konsult. Då består varumärket i dig själv och den kompetens och förmåga du har. Att ta fram en logga tar tid, det gäller att hitta en […]