#380 Rekryteringsföretaget som vänder upp och ner på begreppet kund

De ser sina kandidater som kunder – kunder som inte betalar några fakturor. De ser sig också som agenter för sina kandidater. Lasse Nilsson och Anders Källberg vänder upp och ner på begreppet kund. De har 100 % fokus på deras kandidater som de hjälper till nya positioner i arbetslivet. Deras viktigaste uppgift är att […]