Vi möter Norges ambassadör Christian Syse

Vi möter Norges ambassadör Christian Syse och talar om innovation och företagande. Han tycker att Sveriges regioner gör ett fantastiskt arbete för att främja innovation och företagande. Här kan Norge lära sig mycket.

Christian Syse tycker att Norge ligger riktigt långt framme på en del områden som olja & gas, skeppsfart, fiskeriidustrin och medicin. Men vi har mycket att lära av Sverige. Speciell vad gäller svensk innovationspolitik och vad regionerna gör för att främja innovation och ny teknologi, säger han.

Norge och Sverige är varandras största handelspartner vilket visar på ett tätt samarbete mellan länderna. En av ambassadörens viktigaste uppgifter är att föra samman företagare och politiker, för att understryka betydelsen av Norskt-Svenskt samarbete, säger Christian.

Norska företag kan lära sig mycket av Sverige inom internationalisering. Christian är imponerad av regionstänket i Sverige, speciellt i Östergötland. Regionerna är en “enabler” för att lyfta privat och offentlig innovation, menar Christian Syse.Intervjun gjordes i samband med att Christian Syse besökte Norrköping under Innovationsveckan.