#320 Nicklas Manns – så fick han sitt larmföretag att växa och bli Gasellvinnare

Nicklas Manns företag i hemlarmsbranschen behövde utvecklas. Han berättar hur företaget växte snabbt, de minor de stötte på och drivkrafter för framgång. Nicklas ger massor av tips kring finansiering, styrelsearbete, att göra exit och varför konkurrenter kan vara bra. 


För Nickas Manns startade resan med hemlarm 1990. De höll på i 16 år och omsatte 6 miljoner per år. Det var easy Life tyckte Nicklas, de hade inga jätteambitioner.

Men sen började det hända saker

De hade en egen produkt som behövde utvecklas, och det skulle kosta två miljoner kronor under ett år. De skaffade pengar på olika sätt och satte igång. Problement var bara att det kostade inte två miljoner, och tog inte ett år. Det kostade sex miljoner och tog två år.

När det var klart tänkte Niklas, hur skall vi få tillbaka dessa pengar? Han kollade med ett stort försäkringsbolag som de samarbetade med. Skulle de vara intresserade av att sälja ett hemlarm under eget varumärke?

Det fungerade bra

Via försäkringsbolaget nådde de fler kunder och kunde öka omsättningen till 45 miljoner kronor på tre år. Försäkringsbolaget fick nöjdare kunder och lägre skadekostnader pga av färre inbrott, och Nicklas företag kunde sälja fler abonnemang.

Nicklas Manns tog en risk när han lovade försäkringsbolaget en produkt som han inte riktigt hade klar. Han visste inte om det skulle fungera. Men du måste ta en risk för att inte alla dörrar skall stängas, säger Niklas.  Det var en disruptiv affärsmodell. Inga installationskostnader eller servicetekniker var inblandade. Det gjorde att de kunde hålla ett lägre pris än konkurrenterna.

Det gick bra och företaget växte. Men slutet kom…

…när en av deras större larmcentralspartners kopierade modellen och erbjöd samma tjänst själva. Då hade inte Nicklas företag något att sätta emot. Det ledde till att de startade om med Alert Alarm tillsammans med TV4. Det blev en ny succeresa med ännu större tillväxt, som slutade i att företaget blev uppköpt.

Vad en entreprenör är

En entreprenör är van att ta egna beslut. De första åren präglas nästan alltid av vånda. Nicklas fick möjligheten att få en professionell styrelse genom nya delägare. Det var personer från finans, fastighet och media. De var erfarna och vana att bygga bolag. Där formades exittankar, för de förstod att detta skull gå att sälja.

Styrelsen och finansiering

En professionell styrelse är ett bra bollplank för VD´n. Det är extra bra i ett företag som växer snabbt. Niklas tycker inte att en styrelse skall ha arvoden. Däremot kan de få incitament i optioner så att det inte blir en fördyring för verksamheten. Ett annat tips är att inte ha för mycket räknenissar i styrelsen. I styrelsen skall det sitta erfarna personer med stor kontaktnät. Niklas menar att ekonomi inte skapar försäljning, det är försäljning som skapar ekonomin.

Niklas var alltid rädd för ekonomi, för han har alltid varit tvungen att jag pengar. Han fick tipset att våga säga hur mycket pengar han egentligen ville ha. Det är inte farligt att säga ett större belopp. Det gjorde att det blev lättare att finansiera verksamheten.

Det var rätt enkelt för de hade passionen, kunskapen och drivkraften

Allt blev lite bättre från det tidigare konceptet. Det var rätt enkelt för de hade passionen, kunskapen och drivkraften. De hade gjort massor med misstag och vridit på konceptet, så de visste vad som fungerade.

Ett varumärke säljer inget, det bara skapar förutsättningar för att sälja. Om en konkurrent kommer och gör samma sak som du, var inte rädd. Se det som en möjlighet att utvecklas ännu mer. Det är du som har passionen och kunskapen. Konkurrens skapar dynamik.

Att göra en exit

När Alert Alarm skulle säljas var det tre advokatbyråer som hade olika ansvar, och fem revisionsbyråer och teknisk due diligens. Det är en prövande process och mycket nattligt arbete. En exit kräver att säljaren är hundra procent transparent, säger Nicklas.

Niklas menar att företaget är värt det du som säljare anser att det är värt. En skicklig förhandlare kan minska värdet. De tackade nej fem gånger innan rätt köpare dök upp. Så ha modet att säga nej, menar Niklas.

 

Missa inte första avsnittet med Nicklas Manns.