Han skapade en företagsinkubator av yttersta klass

Företagsinkubatorn LEAD i Linköping är en av de främsta i Sverige. Christian Berger var VD i nästan 10 år för LEAD. Här berättar han om framgångsfaktorerna och hur han lyckades nå de högt ställda målen för företagsinkubatorn. Christian ger även sina bästa tips för att lyckas som entreprenör och startup. Sen avslöjar han även en nyhet på slutet.


Christian Berger  var tidigare VD på företagsinkubatorn LEAD i Linköping/Norrköping. Han tog det jobbet 2007 till hösten 2016. Numera jobbar Christian på företaget Kvadrat.
När han tillträdde  på LEAD fanns det höga förväntningar från intressenterna 2007. Samtidigt verkar LEAD i en fantastisk region där det finns goda förutsättningar för att skapa bra resultat vad gäller Hightech nyföretagande.

Målbild: En företagsinkubator av yttersta klass

De började med att sätta en ambitiös målbild, att skapa en företagsinkubator av yttersta klass, som de jobbade hårt för att nå. De nådde även målbilden, vilket Christian är stolt över. Ser man på resultaten och effekten så blev resultatet riktigt bra. Resultaten av företagsinkubatorns arbete mäts noga av intressenterna, eftersom det är offentliga medel som finansierar inkubatorn.

Det råder ingen tvekan om att för varje satsad krona kommer det många kronor tillbaka i form av skatt på utbetalda löner och vinstskatter. Det skapar dessutom en tro på framtiden och man bygger upp en kunskap och position på marknaden, vilket är bra för staden, regionen och Sverige som land, säger Christian Berger.

Framgångsfaktorer för LEAD

Att sätta ett mål beror på en rad andra faktorer som måste samverka. De bröt ner målen till delområden. För att lyckas måste det finnas ett stort inflöde av bra idéer och tillgång på goda entreprenörer och riskvilligt kapital. Christian tycker att idag har tillgången på riskvilligt kapital ökat och investerarna tar även en mer aktiv roll, de kan tillföra kompetens till företaget.

Hinder på vägen

Man påverkas av konjutursvängningar och 2008-2009 var det motigt. Det var mycket riskkapital som frös inne i och med finanskrisen. Det påverkade även antalet entreprenörer som ville ge sig ut i starupvärlden. Det handlar om att ha en uthållighet, att lita på själv och ha sina inre drivkrafter, säger Christian.

De som vågar starta ett företag när konjukturen inte är på topp har ofta en fördel mot andra när väl konjukturen vänder.

Christians bästa entreprenörstips

  • Ge dig ut på marknaden och starta en dialog med de som du tror är dina kunder.
  • Kunden måste vara intresserad av att köpa din lösning.
  • Löser du ett problem som någon är beredd att betala för?
  • Bygg en förståelse för hur dina önskade kunder resonerar och bygg ditt företag och erbjudande från den input du får.
  • Testa-utvärdera-göra om- testa-utvärdera-gör om…..

Nyhet: Konsultbolaget Kvadrat startar inkubatorverksamhet

Christian är idag affärsområdesansvarig på konsultbolaget Kvadrat, och han berättar att de kommer att starta en inkubatorsverksamhet. Kvadrat drivs av visionen att skapa världens lyckligaste yrkesmänniskor. De har lärt sig sedan starten 1988 att de som har lusten och tilltron till sig själva har något extra i sig. Därför startar de en satsning på att stötta deras konsulter i att utveckla lite mer paketerade erbjudande och produkter, traditionella tech-startups eller andra verksamheter. Arbetsnamnet är Inkubik.

De har blivit inspirerade av andra, t.ex. Google Friday där de anställda kan ägna sig åt vad de vill som utvecklar dem eller Google. Inkubik är ett traditionellt inkubatorkoncept där Kvadrat hjälper till att utveckla idén och stöttar i att nå kundkontakten. Det handlar om ett tidigt stöd till konsulter som vill ta sin ide till handling och förverkligande.

Finansieringen kan dels komma från traditionella investerare och finansiärer, men också från andra konsulter och företagare inom Kvadrat. Det skulle kunna fungera som en intern crowdfunding kampanj. Läs mer på www.kvadrat.se

Läs även den tidigare bloggposten med Christan Berger där han berättar mer om Kvadratkonceptet.

Foto: LEAD och Crelle Fotograf