#318 Johan Kallblad – nyckeln till prisat företagande

Exsitec blev nyligen årets tillväxtföretag i Linköping. Johan Kallblad berättar om sin VD-roll och vad han gör på dagarna. Han ger sin syn på strategiarbete, varför det är viktig att träffa kunder och hur de jobbar med kompetensutveckling.

Det handlar om IT företaget Exsitec med huvudkontoret i Linköping. Verktygen är IT men problemen är inte IT-adresserade, säger Johan Kallblad.

Hur är det att vara delägare och VD i Exsitec?

Det är bra att vara VD om det finns tydliga ägardirektiv. Det som driver entusiasm för en anställd är samma sak so driver entusiasmen för en VD säger Johan. Det är bra med en ägare som inte lägger sig i , och en intresserad hands off styrelse. För Johan handlar det om att sätta en kulturmässig grund. Alla företag har en kultur, det handlar om det sätt vi gör saker på. 

För åtta år sedan sattes Exsitec´s vision, att göra kundens vardag enklare, roligare och effektivare med modernt IT-stöd. Det handlar om att sätta kulturen, jobba med visionen och inte fastna i vallaboden. Man måste ut och åka skidor också. 

1% procent skall ägnas åt strategiarbete, varken mer eller mindre. En VD skall inte i huvudsak jobba med strategifrågor. 

Vad gör du på dagarna Johan?

Han ritar upp en intressentmodell. Kunder – kollegor – Externa intressenter. Johan bestämde sig för att ägna 50 % av tiden till kunder, 40 % skall gå till att hjälpa hans chefer att ta beslut. Max 10 % skall gå till administration, prata med styrelse och ägare. Johan blir i längden olycklig om han inte får vara ute och träffa kunder. 

Han lever efter devisen att inte lita så mycket på det du hör, lita mer på det du ser. Det betyder att man Inte skall ärva andras uppfattningar.  När det är dags att agera så är det bara att agera direkt. Det finns ingen motsättning mellan att att agera och problemlösning. 

När det gäller rekrytering så jobbar Johan inte med att övertyga kandidater till att de skall jobba på Exsitec. De skall attraheras av egen kraft, på grund av vad Exsitec är. Johan har stor hjälp av sin ledningsgrupp som tar ansvar, och en kultur av att ta ansvar och fostra fram nya ledare. 

Exsitec har ett traineeprogram där nyexaminerade tas in. 2018 är det 21 personer som började, och det är 15 procent av hela bolaget.  De har dessutom ett internt ledarskapsprogram som startar cirka två år efter att du börjat på Exsitec. Det handlar första året om jaget och ledarskap. Andra året är det fokus på affärsmodellen. Så gott som all ledarrekrytering inom Exsitec har skett från ledarskapsprogrammet. 

En sak som tar mer tid är partnersamverkan. Man ger leads till varandra och jobbar inom för att ge en effektivare totallösning till kunden. 

Om två år

Då omsätter Exsitec 200 miljoner kronor och är 200 anställda. De kommer att lägga till en tjänst för att effektivisera HR-avdelningar. Det finns massor av data hos företagen som inte används, som skulle kunna användas för att göra HR-avdelningens jobb. 

Johan tror också att det kommer att finnas ett Exsiteckontor utanför Sverige om två år. 

Lyssna på det första avsnittet med Johan Kallblad.

312 Om vägval i livet – från karriärist till entreprenör