Content marketing – det skalbara minglet

Content marketing är ett sätt att bygga förtroende hos en publik, genom att ge av sitt kunnande, som sedan leder till fler affärer. Du kanske redan jobbar så idag utan att veta om det!

Thomas Barregren och Pia Tegborg vet hur man lyckas med detta, och har hjälp företag med Content marketing sedan 2013 på företaget KNTNT. Men det är flera moment som krävs och fallgroparna är många. I denna bloggpost berättar Thomas och Pia hur man gör det analoga minglet digitalt och skalbart och hur det kan omsättas i affärsnytta.

Content marketing är ett sätt att arbeta med marknadsföring istället för att pusha ut ett budskap på traditionellt vis. Istället levererar du värde till dina mottagare. På så sätt bygger du ett förtroende hos din publik.

Vad har hänt under tre år med content marketing?

På den tiden visste inte Thomas och Pia vad det var. Thomas hade en webbyrå och jobbade på detta sätt med seminarier, böcker och bloggposter. Men han kallade det inte för content marketing. De märkte dock att arbetsättet driver affärer, större kunder, kompetentare personal och ett växande företag.

Med KNTNT ville de föra ut denna metodik till andra företag och hjälpa dem göra samma typ av tillväxtresa som de själva.Under 2013 började termen Content marketing att sprida sig så att idag har de flesta marknadsförare ett hum om vad det är. Idag är det något som ingår i alla marknadsförares verktygslåda.

Det finns dock mycket kvar att göra

Nu kommer många som de tidigare ville ha som kunder och knackar på för att de vill göra content marketing, att följa en metodik som bygger förtroendekapital och driver en affär. Fortfarande vet de flesta inte hur man skall göra detta. Vilken affärsnytta har det, hur mäter vi effekten och hur skall vi sätta upp det? Hur jobbar vi med distribution och konvertering?

Pia menar att det fortfarande finns en stor begreppsförvirring kring content marketing.

Många har förstått att det finns en kraft i detta och jobbar på ett likartat sätt. Företag har whitepapers och säljpresentationer som används i slutfasen av köpresan. Men frågan är hur man får igång köpresan från början. Hur kan man få dessa företag att tänka på hur köpresan kan startas? Hur kan vi hjälpa kunden längs köpresan och svara på de frågor som uppstår, undrar Thomas Barregren.

Man måste börja med affärsnyttan för att sälja in det internt. Det är viktigt att alla ledande personer på företaget samlas kring målet på 2-3 års sikt. Vad krävs för att vi skall nå dit? Det måste till en förändring någonstans, och vad är dessa förändringar för något? Försök att identifiera och förstå förändringarna. Identifiera sedan vilka av dessa förändringar som vi kan vi driva på genom smart kommunikation.

Då kan vi identifiera ett beteendemål, som är beteende hos en eller flera målgrupper, när det tar sig från punkt A till punkt B. Man kan då mäta hur många som ändrar beteende eller rekommenderar till andra. Målet för kommunikationsarbetet blir ett ändrat beteende som man sedan mäter mot.

Det är därför viktigt att få med alla intressenter för att kunna sätta rätt affärsmål. Vilka målgrupper måste vi då påverka för att förändringen i beteende skall äga rum? Var i beslutsresan skall vi vara med content marketing, traditionell marknadsföring och försäljning? Man hittar då vilken plattform som fungerar som samlar målgruppen vars beteende man vill påverka. Hur hittar och driver vi personer till plattformen?

Hur skall de som inte jobbar digitalt och bara med relationer komma igång?

Thomas Barregren menar att just den gruppen har det förspänt. Dessa kommunicerar redan på mottagarens villkor, t.ex. vid mingel. Content marketing handlar egentligen om ett skalbart mingel. Man bygger ett mottagarvärde, men det måste finnas en strategi för att göra det kostnadseffektivt. En annan förutsättning är att använda modern teknik som inte behöver kosta speciellt mycket.

En wordpressida och ett marketing automationsystem behöver inte kosta så mycket. Man tar reda på vilka som läser vad på hemsidan. Dessa kan sedan segmenteras för att skicka relevant information till dem i framtiden.

Hur får vi spridning och blir funna?

Med sponsring och smarta kopplingar till t.ex. facebook kan rätt personer exponeras för rätt budskap.

De som lyckats?

Midroc är ett exempel på företag som lyckats med content marketing som äger World Trade Center Konceptet. De har ett webbmagasin som det går att prenumerera på. Därmed blir prenumeranterna spårbara.

Det som alla kunder hos KNTNT har gemensamt är att det finns någon i företaget, ofta VD eller marknadsansvarig som förstått kraften i Content marketing för att driva försäljning och affärer. Priset för att göra detta är pengar eller tid för någon som skall skapa och sprida innehållet. Man måste lägga lite pengar på det annat fungerar det inte.

Med rätt verktyg kan man göra mycket. KNTNT jobbar själva med flera verktyg, nyhetsbrev, blogg, frukostseminarier och podd. De har cirka 5000 besökare till hemsidan per månad och skriver tre blogg poster i veckan, ofta med en gästbloggare.

Deras nyhetsbrevet har 2500 mottagare, varav 50 % öppnar och 30 % klickar vidare. De som klickar vidare är de mest intresserade och de får inbjudningar till seminarier och utbildningar.

Podcast är ett intressant alternativ till Linkedin. Man bygger en nära relation till sina lyssnare med en podcast, säger Thomas Barregren.

Content marketing handlar om att ge av det man kan, som leder till att några av de som får, konverterar till kunder.

Då fungerar inte content marketing

När man inte sett till att få det förankrat i ledningen. När man bara gör content skall göras fullt ut, kopplat till affärsnyttan, distributionen och konverteringen. Annars kan du inte lita på resultatet, menar Thomas.

Man måste vara uthållig, hålla på länge och inte tänka kampanj, säger Pia Tegborg. Mikael Dahlén och Sara Rosengren på Handelshögskolan i Stockholm har gjort studier på detta, the advertising equity. De kommer fram till att den som kommunicerar samma typ av innehåll under lång tid bygger kommunikationskapitalet. Det är ett kaptial som gör att mottagaren är villig att lyssna på vad du har att säga.

Den adderande effekten uteblir om kommunikationen sker i ett antal kampanjer.

Idag måste man betala de sociala kanalerna för att få spridning. Därför är din egna plattform ännu viktigare. Du genererar egna användardata för de som kommer och besöker din plattform. Från detta kan du göra olika segmenteringar.

Om du vill få spridning på Facebook så laddar du upp din segmenterade målgrupp och ber facebook skicka den även till en look-alike-publik på 1 %. Om man då lägger en peng på spridning kommer dessa personer se att artikeln var intressant och kanske skriva upp sig på nyhetsbrevet, säger Thomas Barregren.

Ta diskussionen med VD och få en förståelse för detta och att det tar tid. Ha även en genomtänkt distribution och konverteringsplan så kommer du att lyckas

Besök KNTNT´s hemsida och läs mer om Thomas & Pia.

Lyssna på KNTNT Radio – deras egna podd

Lyssna på första gången Thomas och Pia var med i Entreprenörsdriv: