De skapar det autonoma växthuset för inomhusmiljö

En vanlig inomhusodling med en designad inramning, helt automatiserad och uppkopplad. Aldrig mer växter som inte trivs när du är borta. Det är grundtanken med företaget SIOS nya produkt Fjorgyn. Grundaren och designern Josefin Persson berättar hur det började och hur det blev ett företag.

Josefin Persson är grundare och designer på SIOS, Sustainable Innovation of Sweden. Deras första produkt som precis är lanserad, är ett autonomt växthus för inomhusmiljö, Fjorgyn. Det är en kombination av en vanlig odling, skandinavisk design och internet of things (den är uppkopplad). SIOS har sitt kontor på DoSpace. Lyssna gärna på avsnitt 152 om DoSpace.

Det är automatisk belysning och bevattning. Allting sker med värden från sensorer som sitter i jorden. Beroende på hur allt växer och vad det är för planta så får varje planta exakt de den vill ha. Det skall vara enkelt för användaren att från sin dator, surfplatta eller mobil, ställa in hur växthuset skall fungera.

 

Josefins intresse för odling kommer från alla volontärarbeten hon gjort i Spanien och Sydamerika.

Det går att sköta sex olika plantor där alla får precis det de vill ha. Det började med att Josefin besökte Kina i sex veckor. Hon hade en stor hemmaodling som pojkvännen skulle ta hand om när hon var iväg. När Josefin kom hem var allt helt dött. Då föddes idén om att ha ett växthus som sköter sig själv.

Det började som ett sidoprojekt. Men sen fick vi mycket intresse utifrån så då startade de ett företag kring det, berättar Josefin. Josefin har 1.5 år kvar på sin utbildning och kombinerar start-up med studierna. Hon läser Teknisk Design som masters och försöker tillämpa kurserna på företaget.

Hur marknadsför ni er?

De startade med att tillverka en betaserie på 13 växthus. Dessa kommer att levereras i  maj. Det kommera att bli ett marknadsföringscase kring varje växthus så att det blir som en storytelling, berättar Josefin.

Ett annat syfte med betaserien är att lära sig mer om målgruppen, vem är det och vilken affärsmodell som är bäst.

Vi tänker kvalitet och skandinavisk design när vi tar fram produkten. Enkelt och klassiskt uttrycki gediget trä och detaljer i koppar och frostat plexiglas. Växterna skall bli inramade, ungeför som ett vitrinskåp, säger Josefin.

Just nu går det inte att beställa växthuset, men till hösten skall produktionen komma igång.  Priset kommer att vara cirka 10 000 kr per enhet.

Läs mer om SIOS på deras hemsida.